PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/hus%C3%A4gare-vill-ha-inflytande-ocks%C3%A5-p%C3%A5-valet-av-fasadmaterial-2830

Husägare vill ha inflytande – också på valet av fasadmaterial!

Pressmeddelande maj 22, 2006 Business

Under många år har konsumenterna inte gjort sin stämma hörd när det skall byggas nytt. Man har oftast låtit arkitekt eller entreprenör avgöra vilka material som skall användas. Så är det inte längre. I dag vill de nya husägarna ha inflytande på såväl valet av fasadtegel, som övriga detaljer omkring huset. Trenden med pastellfärger har försvunnit för länge sedan och nya spännande val har sett dagen ljus.

Egernsund tegl billede
TEGELMÄSTERŽ producerar tegel i mer än 100 olika färgnyanser och har tagit konsumenternas önskemål på allvar. Anders Brunfors på TEGELMÄSTERŽ berättar;

Våra kunder är först och främst arkitekter, entreprenörer och typhusfirmor, men vi upplever en tendens att byggherrarna själv önskar inflytande över valet av fasadmaterial. Man efterfrågar trendstarka, originella, markanta och autentiska produkter. Man vill sätta sin egen prägel på huset och vill absolut inte ha ett hus som liknar grannens.

Vi tar konsekvensen av detta och har valt ut en rad av spännande sten som vi presenterar under temat ” Tidens sten en brännande historia”. De finns att hitta på nätet med en liten historia om stenarnas bakgrund och är menat som inspirationskälla för såväl arkitekt som byggherre. Möjligheterna är otaliga vid alla slags ny- och tillbyggnader. De unika stenarna kan upplevas på www.tidenssten.se och ger var man chansen att låta sitt hus berätta sin egen historia

Kontakter


Ämnen


Business