PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/hur-man-hanterar-den-nya-v%C3%A4rlden-22179

Hur man hanterar den nya världen!

Pressmeddelande februari 3, 2016

Få tillgång till nya marknader, utländska talanger, nya nätverk och ny knowhow

Shutterstock 221257498 m logo

Globaliseringen har kommit för att stanna och det är någonting vi borde uppskatta. Den utökade globaliseringen betyder att svensk näringsliv får tillgång till nya marknader, utländska talanger, nya nätverk och ny knowhow. Men den ökade globaliseringen ställer även större och nya krav på företagen och ledarna. Det är avgörande att svenska företag och svenska ledare inte står stilla utan löpande vidareutbildas och utvecklas så att de kan leda och agera i en global värld med många krav, regler och metoder som kanske inte nödvändigtvis kännetecknar det svenska näringslivet. Som ledare är det numera nödvändigt att tänka utöver landets gränser. Detta faktum kan vara en utmaning för många och på grund av detta har många företag agerat och gått igång med att utrusta ledarna med nya verktyg att hantera en ny värld.

Internationell konkurrens kallar på innovativa ledare

Ska Sverige hålla fast vid- och förbättra sin position på den internationella marknaden så krävs det ett kompetens- och utbildningsmässigt lyft på alla plan. Det är helt avgörande att ledarna vidareutbildas så att de är förberedda att hantera framtida utmaningar som kan uppstå för svenska företag. Om vi i Sverige ska bli ännu duktigare, mer effektiva och mer uppfinningsrika än våra konkurrenter så kräver det starka och säkra ledare.

Den stigande internationella konkurrensen som många svenska företag upplever, ställer inte enbart nya krav på en ökad kompetensnivå bland ledare och medarbetare, utan den ställer också större krav på företagens förmåga att vara innovativa. Vad som va en metod att lösa ett specifikt problem igår, är nödvändigtvis inte densamma imorgon. Det krävs därför mogna ledare med fingrarna på pulsen för att lyckas med att tänka mer innovativt. Om man ska uppnå framgång är det nödvändigt att svenska företag investerar i att utveckla sina talanger att leda och inspirera medarbetarna.

Vi hör ofta från företagen som skickar sina ledare på vidareutbildning hos oss, att styrkan i vidareutbildningen ligger i balansen mellan teori och praktik. Man kan inte bli en bra ledare genom att ensam läsa några böcker och man kan heller inte bli det genom inspiration uteslutande från vardagen. Att vidareutveckla ledare i en global värld handlar om att kombinera teori och praktik. Det har vi stor respekt för och det är därför otroligt viktigt för oss att de verktyg man introduceras för inte endast är ny kunskap i form av teori utan även mer konkreta verktyg som redan i början av utbildningsförloppet kan användas i praktiken. Både teorin och konkret knowhow kommer bland annat från erkända toppledare med en internationell bakgrund som vill dela med sig av sina kunskaper, insikter och erfarenheter på de frivilliga kursdagarna.