PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/hemligheten-bakom-framg%C3%A5ng-%C3%A4r-att-t%C3%A4nka-mer-l%C3%A5ngsiktigt-22061

Hemligheten bakom framgång är att tänka mer långsiktigt!

Pressmeddelande januari 4, 2016 Hållbart ledarskap Insikt Långsiktiga mål Hållbart företagande Innovativ Relationer Ledarskapsambitioner

Lägg grunden för ditt ledarskap med rätt fokus

Probana pic 13

Som ledare ska man försöka använda medarbetarna och deras enskilda styrkor där de ger mest genomslag. En dynamisk grupp och att vara olika i ett team är dessutom oftast mer givande i längden eftersom man lär sig av varandra vilket bidrar till en mer stimulerande arbetsplats.

När man befinner sig i ett samhälle där allting ska fortgå i snabb takt och där oförutsägbara hinder är en del av vardagen så krävs det att man är flexibel som ledare. I vårt nätverkssamhälle där tidsbrist är ett ständigt faktum och där beslut helst ska fattas direkt, så behöver en ledare lyckas med att få olika delar inom ett företag att samspela.

Genom att bygga fler långvariga relationer med sina medarbetare kan man skapa fler långsiktiga resultat och målsättningar vilket gynnar företaget. Innovation och hållbara affärsidéer bygger på gemenskap och kommunikation och att man delar ramtidsvisionen för företaget. Det handlar helt enkelt om konsten att påverka andra människor att hitta nya vägar och göra det som behöver göras för att de själva vill det och att hjälpa medarbetarna att uppnå sin fulla potential.

För att överhuvudtaget lyckas som ledare på grundnivå, så behöver han eller hon tillräckligt med kunskap och inspiration. Detta kan uppnås genom att söka personlig utveckling genom att dela med sig av sina erfarenheter och idéer med andra ledare. Den viktigaste förmågan kan vara att först och främst reflektera över hur man vill vara som ledare. Man måste alltid börja med sig själv innan man kan gå vidare och nå ut till andra.

Som ledare behöver man ständigt förnya sina kunskaper och få tillgång till nya verktyg att implementera i det dagliga arbetet. Man blir aldrig någonsin färdiglärd. Därför köpte förra året över 5000 nordiska chefer och direktörer en plats och läste Probanas Mini-MBA och tog del av våra inspirerande kursdagar. För mer information om nästa kurstillfälle, besök www.probana.se.

Ämnen


Hållbart ledarskap Insikt Långsiktiga mål Hållbart företagande Innovativ Relationer Ledarskapsambitioner