PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/har-du-utvecklats-till-eller-%C3%A4r-du-skapad-f%C3%B6r-att-leda-22946

Har du utvecklats till, eller är du skapad för, att leda?

Pressmeddelande september 22, 2016 Utbildning Utveckling Ledarskap Mentor Mini MBA Ledare Ledarskapsutbildning Vidareutveckling Nyfiken Probana Vidareutbildning Lojalitet Lyhörd Tålamod

hantera olika situationer, utmaningar och möjligheter. Dock glöms många gånger de grundläggande och kanske mer simpla kvalitéerna bort samt underskattas.

Ledaregenskaperna är många och kan staplas upp i långa rader, men de mest grundläggande egenskaperna så som att vara optimistisk, nyfiken och ha tålamod glöms ofta bort. Att inte fokusera på dessa egenskaper utan att de tas lite mer för givet är synd, eftersom de för det mesta ligger till grunden för många av de övriga egenskaperna.

Som så många andra kan man ifrågasätta om sig själv om man är född med dessa grundläggande ledaregenskaper eller om de utvecklas/har utvecklats med tiden. Faktum är att studier som utförts på identiska tvillingpar, har lyckats få fram att cirka en tredjedel är födda med ledaregenskaper medan två tredjedelar utvecklar dessa egenskaper med tiden. Det här motbevisar de som hävdar att ledare endast kan födas paketerade och klara.

Däremot vet bra ledare vilka de är och vad de står för. Oavsett hur stor eller liten influens de har som ledare så gäller det att veta, att om de ständigt arbetar med att förbättra sig, så kommer förmågan att influera andra att växa sig allt större.

Ledare bör alltid försöka ha i åtanke att de är en bra förebild och leda därefter. Resultaten och skillnaderna är enorma om man ledare strävar efter att leda genom ”gör som jag gör” istället för ”gör som jag säger”. Ledare förväntas ha många olika sorters kvalitéer så att hen kan driva verksamheten framåt, men viktigast är nog att säkra lojaliteten gentemot medarbetare och intressenter. Lojalitet tar sig uttryck genom att vara lyhörd, agera som en mentor för medarbetarna samt bry sig om de man försöker leda.

Ämnen


Utbildning Utveckling Ledarskap Mentor Mini MBA Ledare Ledarskapsutbildning Vidareutveckling Nyfiken Probana Vidareutbildning Lojalitet Lyhörd Tålamod