PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/h%C3%B6gutbildade-kr%C3%A4ver-mer-ledarskap-16146

Högutbildade kräver mer ledarskap

Pressmeddelande juli 15, 2013 Education

Flera undersökningar gjorda i både Scandinavien och USA visar att kraven på ledare stiger i takt med att den generella utbildningsnivån stiger då de högutbildade ställer fler krav på bland annat samspel och dialog med deras ledare. I dagens verksamheter utformas dessutom allt fler specialiserade avdelningar som kräver deras egen ledare, vilket är en tendens ett flertal danska verksamhetsledare är eniga om.

Logo til pressemeddelelser

För 50 år sedan såg man aldrig en HR-chef, en kommunikationschef och en ekonomichef i samma verksamhet; där kunde alla områden vara samlade under en och samma chef. Nutidens verksamheter har insett vikten av att utforma flera mindre avdelningar som är mer specialiserade och kräver en avdelningschef. En annan faktor som visar på denna tendens är det genomsnittliga antalet medarbetare per ledare. Idag är antalet medarbetare per ledare mindre än 9, vilket kan jämföras med 11 medarbetare för 15 år sedan.

Ledarskapstendensen visar att antalet ledare på framför allt mellannivå ökar. Som tidigare nämnt har det genomsnittliga antalet medarbetare per ledare minskat de senaste åren. Detta har bidragit till trenden att utforma mindre team med en egen mellanledare, som sköter den dagliga ledningen.

Det finns delade meningar om huruvida denna tendens är positiv eller ej. Flera forskare menar att den är negativ. Detta på grund av att man för 20 år sedan trodde att organisationernas mitt skulle “slimmas” och att kontroll, övervakning och utvärdering skulle minskas i syfte att möta samhällets utveckling och fokus på självständighet.

Tendensen med flera ledare innebär att man nu igen börjar att övervaka och kontrollera produktiviteten, vilket kostar pengar. Man har med andra ord mist tilliten till att de anställda utför deras arbete, eller också har man incitamentsystem som inte uppmuntrar medarbetarna till att ta ett självständigt ansvar. Andra forskare påstår att det inte handlar om kontroll, utan om avsaknad av kunskap gällande att ställa upp de rätta ramarna och målen. Därför blir det en utmaning för medarbetarna att skapa värde för den enskilda verksamheten. Flera ledare bidrar till att flytta ledningen närmre medarbetarnas vardag, vilket kan öka prestationsförmågan hos medarbetarna och skapa en bättre dialog, som i slutänden kan skapa en större arbetsglädje. Arbetsglädjen stiger för att medarbetarna känner sig som en del av ett team och inte blir förbisedda som en i mängden.

PROBANA är specialister på att utbilda ledare på alla organisatoriska nivåer, och har framför allt haft stor framgång med den erkända ledarutbildningen Mini MBA.
PROBANAs Mini MBAär en ledarskapsutbildning som ger kursdeltagaren ett stort kompetensmässigt lyft. Utbildningen ger verktyg och teoretisk kunskap som rustar deltagaren till att ta ledarskapsmässiga beslut utan att tappa fokus på strategin. Deltagaren blir även guidad genom ämnen som strategi, organisation och marknadsförståelse ur ett ledarskapsmässigt perspektiv.

PROBANA har i 20 år fokuserat på att utforma de bästa inläringsprocesserna för personer med en hektisk vardag som ska jonglera mellan jobb, privatliv och utbildning. Därför är alla PROBANAs utbildningar uppbyggda omkring konceptet Blended Learning, som är en kombination av e-learning och kursdagar. På det sättet ger PROBANA kursdeltagaren de bästa förutsättningarna för att nå alla sina mål, både på jobbet och privat.

Ämnen


Education