PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/goda-l%C3%B6ften-f%C3%B6r-framtiden-1454

Goda löften för framtiden

Pressmeddelande juni 19, 2005 Business

Ravendo/Randersbøren tillbaka i danska händer, efter Europarts/Danbørens övertag av verksamheten. De totalt 80 medarbetarna på det två företagen ska nu utnyttja möjligheterna för att stärka sin position och konkurrensförmåga på hemma- och exportmarknaderna.

Medarbetarna på Ravendo i Randers och Danbøren i Viborg blev på onsdagseftermiddagen informerade om att A/S Europarts, som i förväg äger Danbøren A/S, har köpt Ravendo/Randersbøren A/S från holländska FORT Europe A/S. A/S Europarts är ett danskt företag ägt av Jan Ulrik Nielsen.

- En hopslagning av de två verksamheterna är en klar stärkning av företagens position och konkurrensförmåga både på hemmamarknaden och exportmarknaden. Det ger likaledes möjlighet att uppnå besparingar och att dra delar av det arbete som idag köps hos underleverantörer hem till vår egen produktion, löd det i ledningens redogörelse till medarbetarna.

Synergieffekt
Man underströk också att den önskade synergieffekten skulle utnyttjas till att lägga ihop produktionsprocesser, produktionsstyrning, lager, försäljningsavdelning, administration osv. Därför är det målsättningen att slå samman de två företagen till ett enda under ett och samma tak inom en tidshorisont på 18 till 36 månader.

På kort sikt kommer funktionerna att bli så fördelade, att förproduktion, svetsning och pressning äger rum i Viborg, medan man i Randers tar hand om försäljning, administration, lackering, lager och montering.

Samma antal arbetsplatser- Under trycket av den ökade konkurrensen speciellt från Kina har det varit naturligt att föra samman de två danska producenterna av skottkärror, säckvagnar mm. Det säkerställer dels att konsumenterna fortsatt kan skaffa sig de kända kvalitetsprodukterna, dels att arbetsplatserna bevaras i Danmark, hette det vidare i informationen.

Totalt sett förväntar man sig kunna upprätthålla samma antal arbetsplatser som idag, men sammanslagningen kommer naturligtvis att medföra ändringar i jobbfunktionerna hos några medarbetare. Detta kommer - i den utsträckning det är möjligt att följas upp av ett erbjudande till de berörda medarbetarna om annat jobb vid företaget.

Gemensamt produktprogram
Det arbetas på att bygga upp ett gemensamt produktprogram under namnet RAVENDO, varunder varumärkena Randersbøren och Danbøren fortsätter. RAVENDO kommer också att omfatta FORT-produkter, och man vill på det viset dra nytta av det naturliga samarbetet med  Ravendo/Randersbøren A/S hittillsvarande ägare.

Fakta om Ravendo/Randersbøren:

Ravendo/Randersbøren är ett produktionsföretag med ca 40 medarbetare beläget på Nikkelvej 15-19 i Randers. Producerar och säljer skottkärror, säckvagnar mm.

Fakta om Europarts (Danbøren):

Europarts är ett produktionsföretag beläget på Klokkestøbervej 3-5 i Viborg. Europarts har ca 40 medarbetare och sysslar med produktion och försäljning inom följande områden: Karosseridelar till bilar, skottkärror, säckvagnar mm, underleverantörsarbete.
I avsikt att stärka sin aktivitet inom skottkärror sålde Europarts tidigt på året av sin aktivitet med karosseridelar till bilar (men fortsätter dock under ett antal år som underleverantör till köparen av aktiviteten).
Europarts har vidare en filial, Carrego-Danbören, belägen i Hässleholm i Sverige, som uteslutande sysslar med försäljning av skottkärror, säckvagnar och redskap på den svenska marknaden.

Ämnen


Business