PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/god-h%C3%A4lsa-kommer-av-goda-tarmfunktioner-643

God hälsa kommer av goda tarmfunktioner

Pressmeddelande juni 21, 2004 Health

Nytt naturläkemedel bekämpar de skadliga och hjälper de nyttiga bakterierna för ett bättre immunförsvar.Kroppen är konstant utsatt för angrepp av främmande mikroorganismer, av vilka de skadliga nu kan bekämpas i Sverige med en ny naturprodukt. Detta är väsentligt, eftersom matsmältningssystemets nyttiga bakterier i och med detta får bättre växtmöjligheter. Tarmen eller matsmältningssystemet är ett av kroppens mest utsatta områden där slemhinnans yta är mycket stor: Hudytan är ca. två kvadratmeter (kvm). Ytan på innersidan av lungorna är ca. 80 kvm och ytan på innersidan av tarmen ca. 300 kvm!

Det är viktigt, att kroppen kan försvara sig mot angrepp av skadliga mikroorganismer. Försvarsmekanismen består dels av huden, som håller skadliga mikroorganismer ute, och dels av slemhinnorna, som hindrar, att mikroorganismer tränger in i kroppen från matsmältningssystemet. Slemhinnorna och kroppens körtlar producerar dessutom antikroppar, som bekämpar skadliga bakterier.

Människans matsmältning.

Nedbrytnings- och upptagningsfunktionen i tarmen är först och främst en fråga om mikroorganismernas inbördes förhållande. Det finns i miljarder av bakterier, som skall fungera i ett inbördes avbalanserat förhållande, för att tarmen kan fungera bäst möjligt.

Man känner till en del av dessa inbördes förhållanden, men säkert långt ifrån alla. T.ex. har man i århundraden känt till, att mjölksyrebakterier ger en sundare tarmmiljö, och i dag vet man, att det härrör från en större produktion av särskilt B-vitaminer, när man har nog mjölksyrebakterier.

En dåligt fungerande tarm kan ge olika symptom, från lätta såsom förstoppning eller diarré, gasbildning och magont till de allvarligare som tarminfektioner, blödningar och cancer.

I människans tarm nedbryts födan, för upptagning i tarmväggen och vidare transport med blodkärl och lymfan till kroppens olika cellfunktioner. När slaggprodukter hopar upp sig i människans tarmar, skickas avfallsämnena vidare ut i kroppen. Här avgör en svag eller stark hälsa, hur länge det dröjer, innan vederbörande får det, vi kallar symptom eller sjukdom. Det är immunförsvaret, som då sätter igång och ser till, att kroppen gör sig av med oönskade ämnen.

Hjälpen mot en dålig mage.

Vita Biosa är en blandning av örtkryddor och andra växter, som har fermenterats i en särskild blandning  av mjölksyra- och jästkulturer. Under jäsningen bildas mjölksyra, som ger ett lågt pH värde på ca. 3,5. Det låga pH värdet hindrar skadliga bakterier att utveckla sig i den färdiga produkten.

Mjölksyra verkar reglerande på tarmmiljöns pH värde. Mjölksyra verkar hämmande på förruttnelsebakterier, parasiter och andra oönskade mikroorganismer som t.ex. salmonella. Matsmältningssystemets nyttiga bakterier får på det sättet bättre möjlighet till att bildas och till att skapa en sund miljö, där mat omsätts på ett sätt, så kroppen förses med näringsämnen och mineraler. Samtidigt utskiljes avfallsämnena, så de inte hopas upp i kroppen.

Vita Biosa innehåller mjölksyrebakterier, som är i vilande tillstånd på grund av det låga pH-värdet och brist på näring. När mikroorganismerna kommer ner i matsmältningssystemet, börjar de åter förmera sig. Mjölksyrebakterier arbetar ihop med tarmens andra nyttiga mikroorganismer och är motståndskraftiga mot skadliga mikroorganismer. Vita Biosa är ett naturligt näringsämne, som ger en bättre magfunktion - och därmed ett bättre immunförsvar.
______________________________________________________________
Til redaktionens orientering:

Fakta om Biosa:
Vita Biosa är en blandning av örtkryddor och andra växter som bildar en speciell sammansättning av mjölksyror och jästkultur. Under jäsningen bildas mjölksyra, som ger ett lågt pH värde på ca. 3,5. Det låga pH värdet hindrar skadliga bakterier att utveckla sig i den färdiga produkten.
3 dubbel kombination:
1.Mjölksyror verkar balanserande på tarmmiljöns pH värde. Mjölksyran verkar hämmande på förruttnelsebakterier, parasiter och andra oönskade mikroorganismer som t ex. salmonella. Matsmältningssystemets naturliga bakterier får på så sätt bättre möjlighet att bildas och skapa en sund miljö för maten att spjälkas i.  Samtidig avskiljs slaggprodukter, så att de inte ansamlas i kroppen.
2.Örtblandningen består av: anis, basilika, bockhornsfrö, dill, enbär, fänkål, fläder, ingefära, kvanne, körvel, lakritsrot, oregano, pepparmynta, persilja, romersk kamomill, rosmarin, salvia, timjan och brännässla.
Alla örterna och växterna är kända från folkmedicinen och har använts genom århundraden. Örterna har tillsammans en naturlig verkan på matsmältningen och förser samtidig kroppen med naturliga antioxidanter, som motverkar utvecklingen av fria radikaler. Fria radikaler verkar nedbrytande på kroppen och kan vara orsak till sjukdomar.
3.Vita Biosa innehåller mjölksyrebakterier, som befinner sig i ett vilande tillstånd på grund av det låga pH värdet och bristen på näring. När mikroorganismerna kommer ned i matsmältningskanalen, börjar de åter att föröka sig. Mjölksyrebakterierna arbetar tillsammans med tarmens övriga naturliga mikroorganismer och är motståndskraftiga mot de skadliga mikroorganismerna.
God hälsa kommer från en sund tarm.
Kroppen är hela tiden utsatt för angrepp av främmande mikroorganismer. Tarmen eller matsmältningskanalen är ett av kroppens mest utsatta områden, med mycket stor slemmhinneyta.
 Hudytan är ca 2 kvm.
 Ytan på insidan av lungorna är ca. 80 kvm
 Ytan på insidan av tarmen är ca. 300 kvm
Det är viktigt att kroppen kan skydda sig mot angrepp från skadliga mikroorganismer. Försvarssystemet består dels av huden, som håller skadliga mikroorganismer ute, dels av slemhinnorna, som hindrar att mikroorganismer tränger in i kroppen från matsmältningskanalen. Slemhinnorna och kroppens körtlar producerar även antikroppar som bekämpar skadliga bakterier. Förutom huden och slemhinnorna består kroppens försvar av ett samarbete mellan immunförsvaret och naturliga mikroorganismer. Huden är full av olika typer av mjölksyrebakterier som skyddar oss och ser till att huden är sund och smidig och i stånd att avvisa angrepp. På tarmens insida finns en slemhinna som ser till att vi inte konstant blir angripna av de bakterier, som vi får i oss genom mat, luft och vatten.
Man vet att mikrofloran i tarmen är av stor betydelse för hur bra slemhinnan i tarmen skyddar oss. Man har bland annat funnit att mjölkesyrebakterier producerar ämnen som verkar stimulerande på slemhinnan och samtidigt verkar hämmande på skadliga bakterier.


Människans matsmältning
Nedbrytnings- och upptagningsförmågan i tarmen är först och främst en fråga om mikroorganismernas inbördes förhållande. Där finns miljarder av bakterier, som har ett väl balanserat förhållande till varandra, så att tarmen kan fungera optimalt.

Man känner till några av dessa balanser, men långt i från alla. Man vet att mjölksyrebakterier skapar en sundare tarmmiljö, bl.a vet man att de konkurrerar ut skadliga bakterier. Många av tarmens hemligheter vet man lite eller inget om. Nyare forskning har påvisat att tunn- och tjocktarm producerar minst lika många hormoner som våra hormonproducerande körtlar i hjärnan.  De flesta av oss betraktar dock tarmen som kroppens avfallsstation, att den fungerar som ett rör för genomgång. Men här tar man väldigt fel.
Tittar man på friska djur, visar det sig, att tarmen töms varje gång djuret har intagit föda. Visar sig detta stämma även när det gäller människor, skall vi alltså ha tarmtömmning efter varje måltid. Så är det inte för de allra flesta svenskarna. Orsakerna är många:

 För dålig mat, som har brist på vitaminer, bl.a. på grund av konstgödsling, eller livsmedel som   blivit förgiftade av bekämpningsmedel och kemiska tillsatser i förberedelseprocessen.
 Intag av för mycket socker, kaffe, nikotin, vin, sprit, medicin m.m.
 De flesta människor tuggar maten alldeles för lite och försvårar därmed den fortsatta processen i matsmältningssystemet.
 Dålig förberedning: obalans i magsafterna m.m.
 Inanding av förorenad luft.
 Förorenat dricksvatten.
 För lite motion.
 Olika typer av stress: Det kan vara  fysisk press av tidsmässig eller praktisk karaktär, det kan vara känslomässig och psykisk press av många olika skäl.

Resultatet av dessa orasaker är en sämre fungerande tarm med allt i från lättare symptom som förstoppning eller diarré, gaser och magsmärtor till de mer allvarliga som tarminflammationer blödningar och cancer.
I människans tarm bryts födan ned och tas upp av tarmväggen för vidare transport i blodomloppet och lymfan ut till kroppens olika cellfunktioner. När slaggprodukter ansamlas i tarmen, kan de hindra tarmen från att ta upp näringsämnen, en viss del kan även föras vidare ut i kroppen och orsaka störningar. Här avgör en svag eller stark fysik, hur lång tid det tar, för gällande individ att få det vi kallar för symptom eller sjukdom. Det är immunförsvaret, som här går in och ser till att kroppen gör sig av med oönskade ämnen. Även immunförsvaret är beroende av, att tarmen och cellfunktionerna fungerar bra. Det hela hänger alltså samman med tarmen och dess funktion, eller brist på funktion.

Kontakter


Ämnen


Health