PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/god-gemenskap-och-gott-samarbete-skapar-starka-organisationer-19542

God gemenskap och gott samarbete skapar starka organisationer

Pressmeddelande december 22, 2014 Probana Vidareutbildning Organisation Gememskap Sverige Effektivitet Stockholm Samarbete

Det finns bevis för att arbetsplatser med stark gemenskap och goda relationer bidrar till ökad effektivitet och därmed bättre resultat.

Fotosearch k5677536

Gott samarbete och starka relationer är något som blir allt viktigare i näringslivet, både inom och utanför organisationen. Genom gemensamma värderingar, erfarenheter och visioner bland organisationens medarbetare blir vägen mot gemensamma mål lättare.

Vi på PROBANA anser att samarbete och gemensamma tillvägagångssätt är A och O för att uppnå organisationens mål, vilket också bidrar till ökad effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen. PROBANA levererar utbildningslösningar på MBA-nivå, både för privata och offentliga verksamheter – vi kallar det för Mini MBA. En Mini MBA-utbildning syftar till att stärka personliga kompetenser inom de viktigaste ledarkskapsområdena – som ledarskap, psykologi, kommunikation, strategi, affärsförståelse, och organisationsteori – medan deltagarna ges verktyg och metoder för att bättre kunna möta behoven i sin verksamhet.

Goda relationer, gott samarbete och gemenskap börjar med individen. Mini MBA-utbildningen utgår ifrån deltagarna och lär dem arbeta med sitt eget ledarskap och sitt eget beteende. De får nya perspektiv och insikter som öppnar upp för nya möjligheter. Med konkreta verktyg och metoder får deltagarna förutsättningar att kunna skapa en starkare organisation vilket kommer att medföra direkta resultat.

För mer information om PROBANA och Mini MBA-utbildningen, besök vår hemsida www.probana.se

Ämnen


Probana Vidareutbildning Organisation Gememskap Sverige Effektivitet Stockholm Samarbete