PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/geveko-markings-har-nu-s%C3%A5lt-hela-sin-entreprenadverksamhet-i-skandinavien-22546

Geveko Markings har nu sålt hela sin entreprenadverksamhet i Skandinavien

Pressmeddelande maj 3, 2016 Markering Cleansool Veimarkering Geveko markings Entreprenad

Geveko Markings har sålt Cleanosol

Den 31 december 2015 avyttrades entreprenadföretaget Cleanosol i Norge och Sverige. Därmed har det första strategiska målet för att transformera Geveko Markings uppnåtts.

Verksamheten i Norge har sålts till Jens Christian Knudsen och i Sverige har ledningen via Michael Svantesson köpt verksamheten.

En del av köpekontraktet innebär att Geveko Markings fortsätter som leverantör av högkvalitativ, hållbar och lättinstallerad materiel, precis som tidigare.

Försäljningen återspeglar Geveko Markings nya ambitioner

– Geveko Markings kommer i framtiden att vara en engagerad tillverkare och leverantör av markeringsmateriel. Vår huvudsakliga inriktning för arbetet är att använda vårt globala avtryck och starka marknadsposition för att skapa ett enhetligt Geveko Markings. Vidare ska vi förstärka arbetet med att öka försäljningen genom att fokusera våra resurser på underbearbetade och nya marknader samt inte minst använda och ta vara på de synergieffekter som finns inom koncernen, säger CEO Ulrik Haagen-Olsen.

Kontakter


Ämnen


Markering Cleansool Veimarkering Geveko markings Entreprenad