PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/generation-x-och-generation-y-21958

Generation X och generation Y

Pressmeddelande november 23, 2015 Företagsledare Framtidsutveckling Framtidens ledare Förändringar Möjligheter Framtidens arbetsmarknad Ledarambitioner Ledaregenskaper Kunskap Utmaningar Förändringshantering

Föredrar du att arbeta under en yngre eller äldre ledare?

100x1

I Sverige har diskussionen om ledarnas ålder pågått under en längre tid. Akademiker ställer sig frågan om ett bra ledarskap och ålder har något sammanhang. När en ung ledare träder fram på arbetsplatsen och ska leda en äldre arbetsstyrka möts han/hon ofta med skepticism, på grund av antaganden om att de äldre ledarna är mer effektiva. När nya ledare fyller tomrummen, hur kommer deras förmågor jämföras med de äldre ledarna de ersätter?

Forskning från Harvard Business Review pekar på flera intressanta resultat. Trots förväntningar om att den äldre generationen presterar bättre, visar studien att den yngre gruppen fick ett högre resultat på alla områden i undersökningen. Dessa resultat visar att det finns många yngre medarbetare på olika arbetsplatser som är mer än redo att inta ledarrollen.

Många teammedlemmar har ofta mindre förtroende för de yngre, mindre erfarna ledarna och deras idéer och förslag. Yngre och nya ledare har ofta mindre erfarenhet som rollmodeller och resten av teamet kan därför ha svårt för att faktiskt uppfatta ledaren som en rollmodell. Eftersom många yngre ledare har mött mindre motstånd och utmaningar i sin karriär, så kan de även ofta framstå som okänsliga inför andras behov, inte för att de inte bryr dig men eftersom de kan ha en bristande förmåga att se andras problem då de inte själva har upplevt liknande.

Men man har även funnit flera situationer där den yngre ledaren kan ha en stor fördel. De yngre ledarna är ofta mer mottagbara för förändringar och är väldigt duktiga på att marknadsföra sina idéer. De är modiga nog att genomföra svåra ändringar, möjligen eventuellt på grund av att de saknar erfarenhet, vilket gör de mer optimistiska att genomföra förändringsförslag. Forskningen visar att de yngre ledarna vet hur man motiverar andra bättre än de äldre ledarna de efterträder. De äldre kollegorna leder ofta genom att ”pusha på”, medan de yngre ledarna leder genom att ”dra”. Yngre ledare vill ha feedback, både positiv och negativ och är mer resultatorienterade. De är ofta mer villiga att utmana status quo och söker konstant efter olika sätt att utföra arbetet mer effektivt och med ökad kvalitet.

För mer information och aktuella erbjudanden, anmäl dig till Probanas månadsbaserade nyhetsbrev via länken; http://www.probana.com/nyhedsbrev_sverige.asp 

Ämnen


Företagsledare Framtidsutveckling Framtidens ledare Förändringar Möjligheter Framtidens arbetsmarknad Ledarambitioner Ledaregenskaper Kunskap Utmaningar Förändringshantering