PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/gamma-en-v%C3%A4rldsledande-slamavskiljaren-fr%C3%A5n-kingspan-25257

Gamma - En världsledande slamavskiljaren från Kingspan

Pressmeddelande januari 31, 2019 Kingspan Slamavskiljare

I denna artikel kommer vi gå igenom Kingspans direkt svar på marknadens behov, Gamma, en pålitlig och robust septiktank och slamavskiljare. Septiktankar och Slamavskiljare är den vanligaste avloppslösningen för byggnader som har enskilt avlopp eller annars saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet.

Gamma Slamavskiljare Kingspan

Septiktankar och Slamavskiljare används för att avlägsna fasta och flytande material från spillvatten, innan de leds till en mottagare eller förs vidare för ytterligare behandling i en reningsanläggning eller infiltrationssystem.

Gamma– funktioner och fördelar

Med fokus på effektivitet och kostnader har Kingspan utvecklat den nya branschledande slamavskiljaren Gamma, som är anpassad för skandinaviska markförhållanden. Gamma har en verkningsgrad på hela 99,7% och levereras med både självfall och pumpat utlopp.

Gamma är tillverkat av MDPE – som är ett starkt och hållbart material med en lång livslängd och hög pålitlighet. Materialet är även väldigt bastant och klarar av de flesta väderförhållanden. Gamma är naturligtvis även testad och godkänd enligt de europeiska standarder, EN12566. Gamma är även CE-märkt och i linje med de rådande byggnormer som finns i Europa.

Gamma installationen går väldigt snabbt och enkelt, då det inte krävs att man anlägger den särskilt djupt. Det medför att det blir lägre grävkostnader och även mindre schaktningsvolymer. Allt för att värna om dina kostnader och miljön. Med alla dessa fördelar blir enkelt att välja Gamma över andra produkter på marknaden. När man anlägger på grunt djup blir dessutom underhållsarbete mycket lättare att genomföra. Det är en väldig fördel om man behöver restaurera eller reparera efter installationen.

Det låga priset och installationskostnaderna, hållbar och pålitligheten gör den till en bra investering för din boendemiljö. Att hävda att vår slamavskiljare Gamma är en världsledande produkt med en enastående effektivitet gör vi både med stolthet och med glädje.

Om oss

Kingspan ingår i Kingspan-koncernen och är ett snabbväxande globalt företag som har funnits på den svenska marknaden sedan 2006. Koncernen har idag har ca 13 000 anställda, och har kontor på över 70 platser världen över. Kingspan har som mål att skapa hållbara, förnybara och miljövänliga lösningar för både små och stora projekt världen över. För att uppnå detta mål tror Kingspan på ett aktivt samarbete mellan kunder och partners. Kingspans goda anseende kommer från att leverera produkter av högsta kvalitet och utmärkt kundservice inom alla sektorer där de är verksamma.

Ämnen


Kingspan Slamavskiljare