PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/gain-train-retain-16546

Gain, Train & Retain

Pressmeddelande augusti 22, 2013 Education

Ordspråket är engelskt, men det är ändå välkänt hos ledare och vd:ar globalt.

Logo til pressemeddelelser

En av de största utmaningarna idag bland så såväl svenska som internationella verksamheter är att bevara de talanger som finns i varje organisation. Fruktan av att förlora en av verksamhetens duktigaste medarbetare till konkurrenten kommer alltid att ligga i bakhuvudet oavsett om det är tal om en mindre eller större verksamhet.

Talanger är en av de viktigaste resurserna under 2010-talet, särskilt för de verksamheter som önskar växt och innovation. För att en arbetsgivare ska förbli attraktiv i talangernas ögon krävs det att han eller hon investerar i sina talanger. År 2013:s talanger efterfrågar karriärutvecklig, bonusar och flexibilitet i förhållande till arbetstider. Det viktigaste av allt är dock vilka möjligheter arbetsgivaren ger talangerna i förhållande till vidareutbildning.

Några anser att karriärutveckling är ekvivalent med flera hundratusentals kronors investeringar samt ett farväl till talangen efter genomförd utbildning, men så behöver det inte vara.

Utan systematisk utveckling av flera och sklickligare talanger kommer Danmark enligt uppgift att uppleva minskande konkurrenskraft och härmed också ett lägre resultat. Med en blick på världsekonomin kan man se att de gamla solida ekonomierna såsom Storbritannien, USA, Japan, Afrika och Tyskland är på väg uppåt på tillväxtkurvan. Länderna har redan utvecklat och lanserat nationella talangstrategier och program efter att ha insett att framtidens talanger är avgörande för ländernas långsiktiga växtpotential.

Ovannämnda länder har en stigande tillväxttakt som utan en ny bred generation av talanger och välutbildade ledare inte kommer att kunna vidhålla tempot i framtiden. På nuvarande tidspunkt har de verksamheter som har de starkaste varumärkena och kan erbjuda de mest attraktiva talangutvecklingsprogrammen lättare för att rekrytera nya talangfulla medarbetare som kan skapa tillväxt och öka konkurrenskraften på deras respektive marknader för verksamheten.

Nya utbildningsmetoder och konkurrenskraftiga priser har gjort PROBANA Business School till Danmarks förande vidareutbildningsleverantör innanför Blended Learning-utbildningar. Utbildningarna är baserade på e-learning vilket ger kursisten möjligheten att läsa när han eller hon vill och kan. Dessutom kräver det endast internettillgång och kursisten får härmed tillgång till hela utbildningsplattformen med kursmaterial, cases och nätverket karriärforum. Kursistens e-learnings förlopp kombineras med fysiska kursdagar där professionella och erfarna undervisare ser till att koppla samman teori med praktik och säkra en förankring av utbildningen i den enskilda deltagarens vardag.

Utbildningarna genomförs i samarbete med de duktigaste undervisarna och experterna från bland annat universitet, stora verksamheter och konsultföretag. För nuvarande har flera HR-konsulter, personalansvariga, VD:ar, chefer, avdelningschefer och marknadsföringschefer, från både den offentliga och privata sektorn, säkrat sig en plats på den mest kända danska ledarutbildningen – Mini MBA:en.

Läs tidigare deltagares rekommendationerhäroch anmäl dig till ledarskapsutbildningen nr 1 påwww.probana.se

Sätt standarden i din avdelning med nya verktyg och tekniker!

Ämnen


Education