PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/framg%C3%A5ngsfaktorer-som-leder-i-r%C3%A4tt-riktning-19606

FRAMGÅNGSFAKTORER SOM LEDER I RÄTT RIKTNING

Pressmeddelande januari 13, 2015 Ledare Engagemang Hållbarhet Vardag Lojalitet Probana Sverige Framgång Verktyg Effektivitet Gemenskap Ledarskapsteorier

Lojalitet, trygghet, engagemang och effektivitet är ett resultat av gemenskap.

Linkedin sverige2

Skapa en gemenskap i organisationen

Genom att skapa en en känsla av gemenskap, bildas en känsla av trygghet i verksamheten. Denna känsla är viktigt för alla anställda eftersom det skapar en grund för lojalitet och samarbete i en grupp. När du känner dig som en del av en grupp blir det uppenbart för individen hur den personliga insatserna påverka koncernens slutresultat. Detta ökar den anställdes aktivitet och engagemang i uppgiften. Således stärks den anställdas vilja att leverera resultat, eftersom de vill vara en del av laget och organisationens framgång.

Ledarskap är ett komplext fenomen och det händer hela tiden nya förändringar i organisationen. Nya teorier utvecklas ständigt för att skapa flera verktyg som används för att övervinna vardagens utmaningar med till exempel hållbart ledarskap eller att skapa lojalitet i organisationen. Med en Mini MBA frånPROBANA Business School har du möjlighet att hålla dig uppdaterad på de senaste teorierna och trender i ledarskap. Du får ta del av teorier i en användbar form, och det är hela utbildningen genom fokus på dig att ge dig verktygen för att tillgodo se dessa teorier i en praktisk vardag.

Besök Probana Business School på www.probana.se och följ PROBANA på:

Facebook - se https://www.facebook.com/ProbanaSweden
LinkedIn - se https://www.linkedin.com/company/probana-business-school
Instagram - Probana Sverige;  Probana _Business _School _Swe

Ämnen


Ledare Engagemang Hållbarhet Vardag Lojalitet Probana Sverige Framgång Verktyg Effektivitet Gemenskap Ledarskapsteorier