PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/fokus-p%C3%A5-psykologi-21761

Fokus på psykologi!

Pressmeddelande oktober 9, 2015

Probana upplever en ökad popularitet inför ämnet psykologi. Allt fler lockas av att få fördjupade kunskaper om psykologiska teorier och relevanta redskap.

SE image 1

En stor trend som vi upplever nu är det växande intresset för att bygga på sina kunskaper i ämnet psykologi kopplat till bra ledarskap. En anledning till denna tendens är att deltagarna önskar att förstå de klassiska psykologiska teorierna och begrepp, som ligger bakom många av de populära verktyg man använder sig av inom försäljning, pedagogik, ledarskap och HR, som är varit ytterst modernt under senare år.

Probanas kursdeltagare vill fördjupa sig i de redskap man använder inom psykologin, så att de själva kan navigera bland komplexa utmaningar. Bortsett från teori så är det viktigt att den kunskap man blir introducerad för innehåller konkreta verktyg som omedelbart kan användas och implementeras av kursdeltagarna i deras vardag.

Att kunna förankra den kunskap man får till sin vardag är ett stort fokusområdena hos Probana och en önskan av kursdeltagarna. Kombinationen av teori, kunskap och möjligheten att dela erfarenheter, undervisare och kursdeltagare emellan är det som bidrar till inspiration i vardagen.

Ökad insikt och kunskap i psykologi hjälper kursdeltagarna med en rad utmaningar i vardagen, som många ledare upplever inom alla led i företaget.

  • Grundläggande kunskap om olika personlighetstyper, inlärningsstilar och intelligenstyper ger en förståelse för människliga reaktionsmönster, både i dialog mellan ledare och medarbetare men också i samarbete mellan medarbetare och i en ledningsgrupp. När man förstår ett reaktionsmönster, kan man lättare finna det bästa sättet att hantera olika situationer.
  • Att man ska vara dynamisk och anpassningsbar gentemot förändringar, har efterhand blivit ett villkor för många företag eftersom marknaden utvecklar sig snabbt. Det är en utmaning för personer som trivs bäst med trygghet och stabila och oföränderliga Här kan konkreta psykologiska verktyg hjälpa till att göra svåra förändringsprojekt till mer konstruktiva och uppbyggnadsbara processer.
  • Den teknologiska utvecklingen har suddat ut gränsen mellan arbete och privatliv. Det är som ledare ens uppgift att skydda sina medarbetare och säkra den rätta balansen mellan arbete och privatliv. Här hjälper den grundläggande psykologin till att förmedla den problematik som kan uppstå om balans inte uppnås.

 Probana värdesätter psykologiska redskap precis som den nödvändiga akademiska och företagsmässiga insikten. Om du är intresserad av att veta mer om Probana Business School och vår Mini MBA, besök vår hemsida www.probana.se eller skriv till, [email protected]