PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/f%C3%B6rtroende-och-r%C3%A4ttvisa-bidrar-till-f%C3%B6rb%C3%A4ttrade-resultat-21588

Förtroende och rättvisa bidrar till förbättrade resultat

Pressmeddelande augusti 27, 2015 Ledarskapsutbilding Socialt kapital

Probana Business School - Stockholm, Göteborg och Malmö

Billede fire mennesker gående

Forskning om socialt kapital visar att medarbetare uppnår bättre resultat när de upplever rättvisa och respekt, samt involveras i verksamhetens beslut.

Medarbetare som inte trivs och som mår dåligt på sina arbetsplatser är ofta mer sjuka än sina kollegor. Om en arbetsplats är dålig, förekommer det ofta hög personalomsättning. En verksamhet som är känd för sitt stora kapital, har även medarbetare med en stark gemenskap som med stort engagemang vill kämpa och öka resultaten inom organisationen. Ledarna har stor påverkan på verksamhetens sociala kapital. Många ledare överväger hur de kan öka verksamhetens sociala kapital eftersom att en arbetsplats där man är positivt inställd till sitt dagliga arbete och känner förtroende för sina medarbetare, bidrar till välmående, mindre stress och mindre frånvaro på grund av sjukdom.

PROBANAs populära Mini MBA har attraherat fler än 7.000 nordiska direktörer, - ledare & - personalansvariga från nordens största privata- & offentliga verksamheter. Det startar nya grupper i september i både Stockholm, Göteborg och Malmö. Du kan fortfarande hinna få plats i höst, ring och få mer information per telefon nr. +46 (0) 8 50 25 66 76 eller besök www.probana.se 

Ämnen


Ledarskapsutbilding Socialt kapital