PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/f%C3%B6rsta-vinnaren-av-nome-s-pris-till-nystartade-life-science-f%C3%B6retag-24055

Första vinnaren av NOME:s pris till nystartade life science-företag

Pressmeddelande oktober 31, 2017 Novo nordisk Life science-företag

NOME, Nordic Mentor Network for Entrepreneurship, grundades i april 2016. Det är ett mentorprogram som syftar till att utveckla och genomföra högkvalitativa mentorinsatser för snabbt växande uppstartsföretag inom life science. Ambitionen är att positionera de nordiska länderna som ledande inom life science.

Nome

NOME instiftades av Novo Nordisk Foundation. Stiftelsen står bakom NOME:s ambition att fungera som vägvisare och attrahera och tillvarata kompetens inom life science i Norden. NOME drivs av Accelerace Management som är den danska representanten i nätverket.

Elittävling
NOME höll sitt första årsmöte den 24 oktober 2017 i Mærsk Tower på Köpenhamns universitet. "Under dagen firade vi det första årets arbete med att skapa mervärde för nystartade life science-företag och välkomnade vinnaren av NOME:s start up-tävling", säger Kirsten Drejer, mentor och medgrundare, tidigare vd för Symphogen och i dag styrelseledamot i sex life science-företag.

De tävlande uppstartsföretagen granskades ingående och nätverket valde ut tio kandidater som presenterades för en expertpanel. Tre finalister gallrades ut och presenterades för en panel bestående av NOME-mentorer.

En stor boost mot en lovande framtid för VoluSense
Det norska medicinteknik- och diagnostikföretaget VoluSense – som utvecklar icke-invasiva, icke-sedativa och maskfria respirationsövervakningssystem för bedömning av lungfunktion – korades till vinnare, vilket tillkännagavs vid årsmötet. "Att få det här prestigefulla priset från mentorer i världsklass ser vi som ett stort erkännande av vår affärsidé och som en bekräftelse på att det finns ett kliniskt behov av vår lösning", säger Otto Skolling, styrelseordförande i VoluSense.

NOME:s mentorer är mycket professionella, de kommer från hela Norden och har olika bakgrunder. Bland annat finns seriella entreprenörer, investerare, kliniska experter och representanter för större läkemedels- och medicinteknikföretag.

"VoluSense erbjuds även att delta i andra projekt och träffa andra uppstartsföretag vid en konferens i USA där de kommer att få träffa FDA-experter och knyta kontakter", avslutar Kirsten Drejer.

Om NOME
Mentornätverket Nordic Mentor Network for Entrepreneurship (NOME) är ett nordiskt högprofilerat mentorprogram som ger life science-projekt och uppstartsföretag tillgång till mentorer i världsklass.NOME sammanför nordiska projekt och uppstartsföretag med mycket kompetenta mentorer som hjälper dem att nå sina mål och teknikrelaterade milstolpar.

Kontakt hos NOME
Namn: Valentin Lubbe
Titel: Program Manager
Telefon: +45 50 26 05 86
E-post: [email protected]
Webb: nome.nu

Kontakt hos VoluSense
Namn: Otto Skolling
Titel: Styrelseordförande
Telefon: 076 80 30 181
E-post: [email protected]
Webb: VoluSense.com

 
Bildtext:
Otto Skolling - styrelseordförande i VoluSense - vinnare av NOME:s life science start-up konkurrens 2017.
Copyright: Casper Linnemann Erichsen, Accelerace.

 

Ämnen


Novo nordisk Life science-företag