PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/f%C3%B6rse-k%C3%B6ksfl%C3%A4kten-med-ett-elektroniskt-filter-och-f%C3%A5-helt-ren-luft-i-k%C3%B6ket-24774

Förse köksfläkten med ett elektroniskt filter och få helt ren luft i köket

Pressmeddelande september 5, 2018 Köksfläkten Elektronisk Plasmex Filter Inomhusklimatet Luftrening Thermex

Plasmex är en ny effektiv filterteknik för alla fläktar med recirkulation

Thermex Preston II

Nu kan köksfläkten rena luften dubbelt så bra. Luftkvalitetsmätningar har visat att matos och lukter avlägsnas effektivt med det nya Plasmex-filtret. Det är elektroniskt och fångar in upp till 95,6 procent av doftpartiklarna vid första genomströmningen.

– I dag är fläktar utan frånluftskanal försedda med ett traditionellt kolfilter som tar bort mindre än 50 procent av lukten och som ska bytas varje halvår, berättar Ola Hermansson från den danska tillverkaren Thermex som utvecklat det nya filtret. – Plasmex behöver varken bytas eller underhållas på tio år.

Luftpartiklar får
elektrisk laddning

Filtret drivs av el och den höga effektiviteten åstadkoms genom att elektroder först laddar luftpartiklarna positivt. De dras därför extra kraftigt till kolfilterdelen i Plasmex som är negativt laddad. Precis som två magneter.

Samtidigt har elektronisk luftrening den fördelen att funktionen är konstant under filtrets hela livslängd. Erfarenheten visar att ett vanligt kolfilter gradvis blir sämre på att absorbera lukter.

Passar alla modeller

Filtret passar alla fläktar med recirkulation – även andra fabrikat än Thermex – eftersom det monteras på fläktens utlopp. Det kan därför placeras osynligt i "skorstenen". Till andra modeller finns en monteringslåda som kan placeras ovanpå ett skåp eller uppe på vinden.

Det är ekonomiskt fördelaktigt att rena och cirkulera luften. På årsbasis kan man spara upp till 600 kronor enbart genom att värmen i luften stannar kvar i bostaden. I praktiken fungerar Plasmex som en luftrenare som även tar bort tobaksrök, pollen och annat som kan påverka inomhusklimatet.

Det nya filtret från Thermex kostar 7.995 kr och säljs via köks- och vitvaruförsäljare i hela landet. Mer information och uppgifter om närmaste återförsäljare fås via 031-340 82 00 och www.thermex.se

Kontakter


Ämnen


Köksfläkten Elektronisk Plasmex Filter Inomhusklimatet Luftrening Thermex