PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/f%C3%B6retagskulturen-s%C3%A4gs-vara-f%C3%B6retagets-sj%C3%A4l-22297

Företagskulturen sägs vara företagets själ

Pressmeddelande mars 2, 2016 Värdebaserat ledarskap Engagemang Företagskultur Effektivitet Kompetensutveckling

Uppnå framgång med värdebaserat ledarskap

GruppHänder Logga

Kultur är något som existerar i varje företag och hålls ihop av gemensamma värderingar och värden, något som kan liknas vid ett samhälle. Att som ledare arbeta med företagskulturen innebär att aktivt arbeta med attityder, värderingar och synsätt bland sina medarbetare.

Företagskulturen sägs vara företaget själ där det som är rent affärsmässigt får ta ett steg åt sidan. Ett företags kultur är det som ofta visar sig genom att titta på hur verksamheten drivs, arbetet organiseras och utförs samt hur kunderna och medarbetarna bemöts. En stark och god företagskultur där medarbetarna känner sig ett med företaget och dess värderingar är en förutsättning för att dessa ska förbli kreativa på sin arbetsplats samt positivt inställda gentemot verksamheten. I sin tur ökar detta förutsättningar för att företagets lönsamhet, effektivitet och företagskulturen blir en direkt avgörande faktor för den ekonomiska framgången.

Du som ledare bör aktivt arbeta med företagskulturen och ett värdebaserat ledarskap vilket i sin tur kan ge den positiva effekten att medarbetarna känner stolthet över att arbeta på företaget. Stolta medarbetare har en tendens att frambringa ett större engagemang genom att lägga mer energi och tid på sitt arbete.

Vill du lära dig mer om hur du kan förbättra och utveckla ditt ledarskap inom ert företag så är du varmt välkommen att kontakta Probana Business School för mer information. Vi tar gärna emot samtal per telefon nr. +46 (0) 8 50 25 66 76, per mail: [email protected] eller besök vår hemsida: www.probana.se.

Ämnen


Värdebaserat ledarskap Engagemang Företagskultur Effektivitet Kompetensutveckling