PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/f%C3%B6rebyggande-initiativ-i-v%C3%A4rldsklass-genom-hygienveckan-22938

Förebyggande initiativ i världsklass genom Hygienveckan

Pressmeddelande september 15, 2016 Sundhedshedsforebyggelse Sundhed Børn

49 kommuner i Sverige och 51 i Danmark anordnar aktiviteter under Hygienveckan, vilket gör veckan till en av världens största kampanjer när det gäller att förebygga smittsamma sjukdomar.

Hygiejneugen SE outl txt2012

Smittsamma sjukdomar kostar otroligt mycket för samhället, både i form av värk, kronor och tid. De flesta människor i Skandinavien är väl medvetna om vanliga sjukdomar som influensa, förkylning och maginfektioner, men på grund av nya utmaningar i form av nya resvanor, demografi och motståndskraft är det viktigare än någonsin att förebygga dem. 

Den danska föreningen Rådet för Bedre Hygiejne (Rådet för bättre hygien) tog därför 2009 initiativet till kampanjen Hygienveckan. Specialister inom området gick samman och tog fram ett gemensamt initiativ som riktades till medarbetare och medborgare, och som hade som syfte att man skulle prata om hygien och även diskutera det mer i vardagen resten av året. Ända sedan starten är det främst den kommunala sektorn som har deltagit aktivt i kampanjen: år 2009 var det aktiviteter i 7 kommuner. Nu i år är det 100 kommuner i två länder som deltar. Det gör Hygienveckan till en av världens största kampanjer när det gäller att förebygga smitta. 

”Vi är väldigt imponerade av alla de eldsjälar som gör det lilla extra för att sprida budskapet. Att förebygga smitta handlar ju bland annat om att så många som möjligt känner till hygien och beter sig på ett hygieniskt, förnuftigt sätt som gynnar alla”, säger Susanne Knøchel. Hon är ledare av Rådet for Bedre Hygiejne, vilket sedan 2011 har samarbetat med Hyfs i Västra Götalandsregionen för att ta fram aktiviteter till Hygienveckan i Sverige. 

Särskilt fokus på skolor under 2016
Temat för Hygienveckan varierar varje år, och i år läggs det extra fokus på skolan. Det handlar dock inte bara om att praktiskt förebygga smittsamma sjukdomar bland barn, utan också om att undervisningen om hygien och de fysiska ramarna i skolan gärna ska diskuteras i skolsektorn rent allmänt. 

Hyfs är särskilt stolta över hur många som har anmält sig – det visar verkligen på att engagemang och entusiasm gör skillnad när det gäller hygien. ”Självklart behöver vi få uppmärksamhet när hygienen ska bli bättre, och vi anser att skratt och lek är viktigt för att få den uppmärksamheten”, säger samordnare Marianne Bengtsson, som vill lyfta fram det arbete Hyfs-pedagogen Sofie Arfvidson har lagt ner. ”Det är tydligt att budskapet om förebyggande och hälsa når ännu längre om man har en glädjespridande eldsjäl i teamet. I år har vi fått med fler än 300 förskolor och fritidshem, så vi har verkligen lyckats.” 

En lärdom för livet
Rådet for Bedre Hygiejne gläds över denna entusiasm. Den lägger en bra grund för sund inlärning om hygien i förskolor, fritidshem och skolor. ”Bra, sunda vanor skapas tidigt i livet, och just därför är det viktigt att lära sig om både bakterier och smittovägar. Men barnen ska helst lära sig hur hygien fungerar i praktiken, oavsett om det är hygien på toaletten, i klassrummet eller i skolköket. Det räcker inte att veta vad hygien är, utan man ska också förstå hur man ska göra och när man ska göra det”, påpekar Susanne Knøchel. 

Många av de deltagande kommunerna i Sverige och Danmark har tagit emot rådets erbjudande om kampanjmaterial med information som synliggör rådet och material att dela ut från själva rådet, men också information från Komiteen for Sundhedsoplysning (kommittén för hälsoupplysning), den danska lantbruksorganisationen Landbrug & Fødevarer, Tork och Plum. På det hela taget har man därför haft goda möjligheter till att lokalt göra målinriktade insatser. 

”Vi är väldigt glada över det stöd vi har fått från våra samarbetspartner och sponsorer. Utan dem hade vi inte kommit så långt. Men det är de många lokala eldsjälarna som ska få mest beröm. Det är de, tillsammans med oss, som gör Hygienveckan till vad det är”, betonar Susanne Knøchel. 

Om du själv skulle vilja göra skillnad kan du läsa mer på hygienveckan.se och hygiejnugen.dk. Där finns information om de som deltar, olika exempel samt tips och material som du kan ladda ner.

Kontakter


Lars Münter

Sekretariatschef
Rådet for Bedre Hygiejne
munte************ Visa...
+4561****** Visa...

Ämnen


Sundhedshedsforebyggelse Sundhed Børn