PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/f%C3%B6rb%C3%A4ttra-s%C3%A4ttet-att-t%C3%A4nka-och-arbeta-n%C3%A4r-det-uppst%C3%A5r-f%C3%B6r%C3%A4ndringar-kopplat-till-ditt-jobb-22231

Förbättra sättet att tänka och arbeta när det uppstår förändringar kopplat till ditt jobb

Pressmeddelande februari 23, 2016 Positiv arbetsmiljö Förbereda sig

Ledarens roll vid en förändring

2 stamp

För otaliga människor har ordet förändring en negativ klang då det många gånger kan vara omtumlande, banbrytande och skrämmande att stå inför en förändring. Dock är förändringar något som ofta sker genom hela livet - stora som små, frivilliga som ofrivilliga.

Något som är viktigt att vara medveten om är att utan förändringar sker ingen utveckling. Detta gäller både på individnivå och gruppnivå. Individnivå där det kan handla om att byta karriär eller bostadsort medan gruppnivå kan röra en stor förändring i en organisation.

När en organisation genomför en förändring orsakar det ofta en obalans bland medarbetarna. De blir ofta osäkra och oroliga. Brister kommunikationen från ledningen kan medarbetarna många gånger känna rädsla för att mista sitt arbete, få lägre lön och kan känna ett bristande förtroende.

Kommunikation är A och O 

Vid en förändring är det viktigt med förändringskommunikation där det handlar om att involvera medarbetarna. Genom att involvera medarbetarna skapar det en trygghet för dem genom att de får ta del av förändringsprocessen.

Positivt tänkande

Ny forskning har visat att positivt tänkande ökar förståelsen och acceptansen av en förändring. Som medarbetare kan du försöka implementera positiva tankar istället för att ryckas med i negativa känslor och tankar. Detsamma gäller om du är chef: tänk positivt och motivera dina anställda att se lösningar istället för problem.

Motivera medarbetarna

En del förändringar som anses viktiga på ledningsnivå kan medarbetarna ha svårare att se behovet av. Det är därför viktigt att motivera medarbetarna till förändringen för att minska eventuella motstånd.

Förändringsarbete är viktigt att hantera på rätt sätt för att alla i en organisation ska känna sig inkluderade och införstådda. Önskar du att veta mer om hur du som ledare kan hantera förändringar? Kontakta Probana Business School för mer information på [email protected], per telefon nr. +46 (0) 8 50 25 66 76 eller besök vår hemsida: www.probana.se

Ämnen


Positiv arbetsmiljö Förbereda sig