PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/f%C3%B6r-att-bli-framg%C3%A5ngsrik-som-chef-beh%C3%B6vs-ledarskapet-21771

För att bli framgångsrik som chef, behövs ledarskapet!

Pressmeddelande oktober 13, 2015 Satsa på din personal Arbetsförhållanden Motivation Ledaregenskaper Arbetsmarknad Arbetsmiljö Kommunikation Chef MiniMBA Ledarskapsutbildning Arbetsglädje

Dagens krävande arbetsmarknad kräver chefer och ledare som är villiga att kämpa för medarbetarnas arbetsförhållanden

FundersamTantTittarUtGenomFönster

Som ledare och chef för ett företag står man inför ett stort ansvar. Man ska kunna skapa balans mellan de krav som ställs och de resurser man faktiskt har tillgång till. För att bli framgångsrik som chef så behövs ledarskapet och det är väsentligt att man har insikt och förstår sina styrkor och utvecklingsområden.

En bra ledare är uppgiftsfokuserad, duktig på att delegerar och att ta hjälp från anställda så att man gemensamt skapar en framtidsvision. Det är lättare som chef att hantera motvind, som stora förändringar och ekonomisk underskott, om man har medarbetarna med sig. Det gäller att man är duktig på att vara uppmärksam, skapa samhörighet, trygghet och förtroende. Om det finns bristande tillit inom ett led inom företaget så brukar det inte dröja länge innan det sprids till de övriga leden. Det är därför avgörande hur man hanterar t.ex. omstruktureringar.

Som ledare har man ett enormt ansvar eftersom man kan påverka arbetsvillkoren och därmed den allmänna hälsan hos sina medarbetare och inom företaget. Den psykiska ohälsan på grund av jobb har ökat i Sverige och det är därför viktigt att satsa på sina ledare och chefer. Genom att utveckla och fördjupa ledarskapet via vidareutbildning, ser man till både individens och verksamhetens behov.

Mer än någonsin är det viktigt att ha kunskap i ämnet psykologi och hur man kan påverka arbetsklimatet, om arbetsbelastning och stress. Vi har en krävande arbetsmarknad och genom att satsa på att vidareutbilda sina chefer och ledare så arbetar man mer långsiktigt och säkrar företagets framgång.

En del tror starkt på att om man pressar sina chefer och medarbetarna tillräckligt hårt, så får man fram de bästa resultaten och att samhället blivit för ”mjuk” när man talar om ledarskap. Det är inkorrekt, det har visat sig i flera studier att för hårt styrda arbetsplatser, varken blir mer produktiva eller motiverade. Att dessutom lassa på chefer mer administrativt arbete som vi ser en tendens till idag, ger i sin tur mindre tid till att vara närvarande som chef. Med en kompetensutveckling stimulerar man sina medarbetare vilket resulterar i större engagemang. Ett hållbart företag går hand i hand med vidareutveckling och att uppdatera sina kunskaper.

Vill du veta mer om Probana Business School och Mini MBA:n så är du välkommen att besöka, www.probana.se, kontakta oss på [email protected] eller per telefon nr. +46 (0) 8 50 25 66 76.  

Ämnen


Satsa på din personal Arbetsförhållanden Motivation Ledaregenskaper Arbetsmarknad Arbetsmiljö Kommunikation Chef MiniMBA Ledarskapsutbildning Arbetsglädje