PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/f%C3%B6r%C3%A4ndringsberedskap-%C3%A4r-ett-grundl%C3%A4ggande-villkor-i-organisationer-16113

Förändringsberedskap är ett grundläggande villkor i organisationer

Pressmeddelande juli 4, 2013 Education

– få de rätta verktygen med PROBANA Business School’s Mini MBA

Logo til pressemeddelelser

Förändringsberedskap är ett grundläggande villkor i organisationslivet. Därför har ett större  fokus under de senaste åren lagts på organisationers förmåga att anpassa sig, och härav har olika teorier uppstått. På PROBANA Business School följer vi den teoretiska utvecklingen innanför förändringsledning noga.


Det grundläggande villkoret om förändringsberedskap ställer nya krav på ledare och medarbetare. De utmanas till att ligga steget före gällande det okända och snabbt kunna anpassa sig. Detta kräver att man ständigt utmanar traditionella idéer och beteenden då förändring kännetecknas av att existerande rutiner bryts.  Utmaningen är med andra ord att kunna navigera i en värld som är komplex och under ständig förändring. Då medarbetare inte alltid är redo för förändring och anpassning krävs en bra ledning för att utveckla medarbetarnas potential.

Om förändringsberedskap uppnås framgångsrikt gynnar det oftast verksamhetens slutresultat, då verksamheten blir mer konkurrenskraftig. För att vara bland de mest konkurrenskraftiga och eftertraktade arbetsplatserna är det nödvändigt att hela tiden vara steget före i utvecklingen, och ofta har man härigenom möjlighet att vara entreprenör innanför sitt område.


PROBANA skiljer mellan två generella synsätt på förändringsledning; det framväxande synsättet och det planlagda synsättet på förändring. Det planlagda synsättet innefattar de teorier som bygger på antagandet om att man kan planlägga förändring i konkreta steg. Kända teoretiker såsom Kurt Lewin och John Kotter är representanter för detta synsätt. Båda teorierna bygger på att man kan planlägga förändringsprocessen i tre respektive åtta steg.

Den framväxande metoden innefattar de teorier som har en mer abstrakt syn på förändringar. Detta synsätt representeras av teoretikern Karl E. Weick och systematiskt tänkande. Weick menar att förändringar sker när den uppfattning man har av omvärlden förändras. Vid systematiskt tänkande arbetar man utifrån att förändringar sker i samband med att relationerna i ett strukturerat nätverk förändras. Förändringsprocessen ses således både av Weick och det systematiskt tänkandet som något som kommer inifrån, och kan därför inte styras direkt av ledaren. Denna tankegång är ofta provocerande för verksamheter och är en radikal motsättning mot traditionella ledarteorier.


På PROBANA menar vi att de två synsätten är arketyper och därför inte ska ses som fullständigt åtskilda. Oftast är de två synsätten överlappande och bidrar positivt till varandra i praktiken. Å ena sidan är det essentiellt att ha en plan eller ett syfte med förändringen. Å andra sidan överskrids planer, och syften justeras oftast i praktiken. Det är därför viktigt att ha kännedom till verktyg som rymmer både planlagda och framväxande aspekter av en förändringsprocess. PROBANA erbjuder kännedom om detta genom vår Mini MBA-utbildning. Läs mer om PROBANAs Mini MBA påvår hemsida.


På mini MBA:n kommer kursisterna att stifta bekantskap med ledarskapsverktyg från både det planlagda och det framväxande synsättet till förändringsprocesser, och PROBANAs erfarenhet är att kursisterna härigenom blir bättre rustade till att tackla förändringsprocesser på både kort och lång sikt.

4000 ledare har hittills genomfört PROBANAs mini MBA-utbildning. Läs mer om vad våra kursister tycker om utbildningen
här(på danska).


PROBANAs Mini MBA-utbildning är baserad på blended learning, en kombination av e-learning och kursdagar, som är optimal för personer i näringslivet med en hektisk vardag. Läs mer om undervisningsformen här:
www.probana.se

Ämnen


Education