PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/f%C3%A5-unika-ledarskaps-f%C3%A4rdigheter-och-tekniker-16150

Få unika Ledarskaps-färdigheter och -tekniker

Pressmeddelande juli 16, 2013 Education

Högre konkurrans på både en global- och nationell nivå har lett till omfattande konsekvenser för näringslivet. Detta har också påverkat förväntningarna till anställda som rekryteras i organisationer, både internt och externt.

Logo til pressemeddelelser

Konkurrans är viktigt i alla industrier eftersom att detta bidrar till ny teknologisk utveckling och ekonomsik tillväxt. Men för individer inom organisationer och på arbetsmarknaden generellt så kan konkurrans också vara en orsak till mängden av jobb och potentiella uppgraderingar. Detta leder till ett naturligt urval av sökande, följt av en befordran av de mest kvalificerade. PROBANA's Mini MBA utrustar anställda och ledare med de nödvändiga verktygen för att hantera verksamheter under förändring och härmed förser deltagaren med omfattande professionella kvalifikationer för att uppnå verksamhetens såvål som hans/hennes egna mål.

 

PROBANAs Mini MBA är en dansk ledarskapsutbildning anpassad till den svenska marknaden som förser anställda och ledare med en professionell grund till att skapa tillväxt i verksamheter och organisationer. Strukturen av programmet är baserad på en diversifierad komposition av teori som kräver att deltagarna reflekterar över delar av en verksamhet som oftast inte görs i förbindelse med en strategisk förändring. Teman som strategiutarbetning, motivation av anställda och kommunikation utrustar deltagarna till att klara av rollen som ledare i en organisatorisk miljö som kräver en bred kunskap om ledarskap i praktiken.

 

För att kunna skapa tillväxt i en verksamhet är det väsentligt att vara bekant med villkoren som måste existera. PROBANAs Mini MBA introducerar dig till dessa villkor, baserat på en omfattande granskning av teorier och modeller om ledarskap. Bland de många strategiska verktygen är det erkännda konsultföretaget McKinseys 8-stegs modell. Detta är en process-modell som hjälper till att försäkra att förändringar ständigt hanteras i samverkan med organisationskulturen, för att undvika att signalera en motsägande uppfattning av förändringarna. Dock så är det ofta svårt att dokumentera den direkta effekten av förändringar på en organisation, vilket ofta har konsekvenser för ledningens förståelse av verksamhetens nyttovärde. Verktyg till att analysera och mäta är också introducerade på Mini MBA:n, som presenterar inverkan av förändringar i interaktion med ekonomiska resultat.

 

Balanserat Styrkort är ett långsiktigt ledarskapsverktyg som fokuserar på en verksamhets värdeskapande aktiviteter, både finansiella och icke-finansiella. Mini MBA:n presenterar olika perspektiv av modellen som slutligen leder till en förståelse av implementeringen av mätbara strategiska initiativ på högsta lednings-nivå. Detta är väsentligt eftersom att typen av förändring som är nödvändig kan vara baserad på en kommunikations konflikt vars upplösning kan vara svår att mäta i form av ekonomiskt värde.

 

Läs mer om Mini MBA-utbildningen på www.probana.se

Ämnen


Education