PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ett-framg%C3%A5ngsrikt-f%C3%B6retag-fokuserar-p%C3%A5-att-utveckla-sina-medarbetare-22006

Ett framgångsrikt företag fokuserar på att utveckla sina medarbetare

Pressmeddelande december 8, 2015 MiniMBA Utvecklande ledarskap Konkurrenskraftig Hållbart ledarskap Företagsam Hållbart företagande Företagsklimat Ledarskabsutbildning Ledarambitioner Personlig utveckling

Verksamheter behöver ledare på alla nivåer för att lyckas i längden

SE image 1

Som ledare kan man välja att vara extremt resultatfokuserad och försöka sätta mål efter mål och sedan göra allt för att uppnå dessa. Men om fokus endast ligger på resultat och du ser det som endast ditt ansvar, så håller det inte i längden. Som företag blir man som mest framgångsrik när man ser till att ha kunniga och framstående medarbetare. Därför behöver man utveckla ledare på alla nivåer, så att man gemensamt kan skapa en grund och strategi för en framgångsrik framtid.

Det är dessutom viktigt att sätta realistiska mål som chef. Om målen är för höga slutar medarbetarna att sträva efter dem så det är ditt ansvar som chef att hela tiden utveckla dina medarbetare så att de på så sätt kan uppnå företagens mål. På så sätt kan man kontinuerligt öka målsättningen utefter hur företaget och medarbetarna utvecklas. Detta bidrar till att medarbetarna känner sig motiverade och uppskattade. Det lönar sig med att ord att som chef och ledare fokusera mer på medarbetarna och mindre på pappersarbete.

Som ledare är du även konflikthanterare och det gäller att hantera alla konflikter, stora som små. I våra försök att släcka bränder så förbiser vi oftast den långsiktiga lösningen just för att vi måste rusa vidare till nästa brand. Ta den tid det behöver och släck en brand åt gången. Konflikter bidrar till sämre stämning och sprider sig snabbt, hantera därför situationerna så snabbt som möjligt och helst innan de uppstår.

Besök, www.probana.se för mer information om vår ledarskapsutbildning. 

Ämnen


MiniMBA Utvecklande ledarskap Konkurrenskraftig Hållbart ledarskap Företagsam Hållbart företagande Företagsklimat Ledarskabsutbildning Ledarambitioner Personlig utveckling