PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ett-bra-ledarskap-med-r%C3%A4tt-vidareutbildning-inneb%C3%A4r-en-stabil-framtid-f%C3%B6r-f%C3%B6retaget-21975

Ett bra ledarskap med rätt vidareutbildning innebär en stabil framtid för företaget

Pressmeddelande december 2, 2015 Arbetsklimat Arbetsförhållanden Kompetenslyft Arbetsglädje

Att ha förtroende är nyckeln till framgång i en ledarroll

Sverige billede med flag og dame2 sorthvid

Det värsta misstaget man ka begå som ledare är att inte fullfölja ett avtal man ingått i. På andra plats kommer att tala illa om en medarbetare och på tredje plats, att undvika obehagliga situationer och därmed att ta svåra beslut. 

Ledarskap handlar idag om att skapa förtroende gentemot medarbetarna. Om man bryter ett avtal eller baktalar en medarbetare så förlorar man det förtroendet. Förtroende och lyhördhet inför medarbetarnas välbefinnande är essentiella egenskaper om en ledare önskar att ha en lojal personal.

Medarbetarförtroende kan innebära pengar och bristande förtroende kan komma att kosta företaget i konkurrensförmåga och resultat.

Om ledarna arbetar målinriktat med tillit och trivsel, kan man knäcka koden till sjukfrånvaro. Helt konkret ska man släppa kontrollen och visa respekt och erkännande. Det får den enskilde medarbetaren att göra sitt yttersta och det är en fördel för organisationen. Förtroende och frihet är de viktigaste förutsättningarna för trivsel och reducering av sjukfrånvaro.

En djupare insikt för människors beteenden, personligheter och känslor är en bra utgångspunkt för att kunna vara möteskommande gentemot dagens utmaningar.

Medarbetare skapar bättre resultat när de upplever rättvisa och respekt och involveras i företagens beslut, visar forskning i socialt kapital.

När medarbetarna har det bra hos ett företag kan det ses från grunden och genom alla led i företaget. Medarbetare som har det dåligt på arbetsplatsen är ofta mer sjuka än deras kollegor och om en arbetsplats är dålig förekommer det ofta en hög personalomsättning.

Ett företag som är välkänt på grund av ett stort socialt kapital, har en stor gemenskap bland medarbetarna. Professorer uppmanar privata och offentliga svenska företag att använda sig av försprång på de områden vi har i förhållande till andra länder. Det är stort intresse för socialt kapital inom både privata och offentliga företag eftersom det är ett sätt att samarbeta på, som gör att man blir bättre rustad inför att lösa sina uppgifter.

Ledarna har stort inflytande på företagens sociala kapital och många ledare överväger hur de kan öka företagens sociala kapital. För det är den rätta vägen för en arbetsplats, där man arbeta gemensamt med förtroende inför varandra, där medarbetarna är mer tillfredsställda, mindre stressade och har allmänt lägre sjukfrånvaro. Detta ger i slutänden bonus från grunden.

Duktiga ledare måste bli ännu duktigare om företagen ska förbli långvariga. Detta blir man genom inspiration, nya verktyg och personlig utveckling. Det är avgörande att ledarna utvecklas och vidareutbildas i förhållande till det arbetsklimat som vi lever i, med snabb utveckling och förändringar och där man kan använda sig av den nya kunskapen och verktygen konkret i vardagen. Att ha ett hektiskt arbetsliv i en ledarroll och samtidigt få ett aktivt privatliv att hänga ihop kan vara en utmaning för de flesta ledare. Om en ledarutbildning dessutom ska med i vardagen så kan det vara svårt att få allting att gå ihop. Därför är det viktigt att välja rätt vidareutbildning som tar hänsyn till din tid så att du kan studera när det passar in i din vardag.

För mer information om Mini MBA-utbildningen och Probana Business School besök www.probana.se

Ämnen


Arbetsklimat Arbetsförhållanden Kompetenslyft Arbetsglädje