PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ett-%C3%B6ga-f%C3%B6r-f%C3%B6r%C3%A4ndringar-16124

Ett öga för förändringar

Pressmeddelande juli 8, 2013 Education

“Man bör alltid ha i åtanke att det inte finns något som är mer besvärligt att tillrättalägga, mer tvivelaktigt att genomföra framgångsrikt, och farligare att förverkliga än en införelse av förändringar” - Machiavelli. Att hålla ett öga på möjligheterna för förändringar kan dock ge varje enskild organisation ett försprång - om dessa hanteras eftertänksamt.

Logo til pressemeddelelser

Förändringar är nödvändiga, men ofta problematiska för varje individ och den organisation som han eller hon tillhör. Det krävs ofta extern kunskap för att ifrågasätta och utmana organisationens nuvarande situation och därefter underlätta faktiska förändringar. PROBANAs Mini MBA berör nödvändiga behov för organisationsförändring med ett teoretiskt grundat tillvägagångssätt. För varje organisation är det därför en förutsättning att förstå sig själv som en del av ett komplext system av aktörer. Detta resulterar i komplexa frågor när det kommer till att genomföra konkreta förändringsinitiattive och överväga konsekvenserna av dessa.

PROBANAs MiniMBAär en ledarskapsutbildning som ger nödvändiga verktyg för att identifiera behovet av förändring i varje organisation så att en konkurrensfördel kan uppnås. Utbildningens struktur är uppbyggd på en diversifierad sammansättning av teori, vilket kräver ställningstaganden till de delar av organisationen som normalt inte tas i beaktning i samband med strategiska förändringar. PROBANA menar att varje förändringsprocess bör baseras på en genomgående granskning av verksamhetens funktioner, varför Mini MBA-utbildningen tar avstamp i analysverktyg som strategiformulering, motivation, kommunikation och kultur som utgångspunkt för förändringarna.

Mini MBA-utbildningen ger ledare insikt i centrala ledarskapsteman, som analysverktygen ovan, och ger inblick i hur dessa kan hanteras på ett sätt som skapar förändring till det bättre. Den fördjupade förståelsen av förändringar som Mini MBA:n medför bygger på en omfattande introduktion till centrala ledarskapsteorier.

En av de mest använda metoderna för att formulera ett strategiskt underlag, och härigenom förändringar, är teoretikern Ellen Chaggees tre strategiformer. Hon skiljer mellan linjär, adaptiv respektive tolkande förståelse av strategins natur. På organisationsplan bestäms typen av strategi dock indirekt av den enskilda organisationens karakteristika. I ett komplext nät av relationer, vilket kännetecknar dagens organisationer, får man som ledare förhålla sig till att organisationens medlemmar m.m. är naturliga aktörer i skapelsen av förändring eller strategi. Att förbise dessa förhållanden kan leda till ett omfattande internt motstånd i organisationen, vilket kan ha betydande konsekvenser för organisationen i sin helhet. På PROBANAs Mini MBA är Chaffee en bland många ledande teoretiker som behandlar de förutsättningar som är nödvändiga för en framgångsrik implementering av förändringar - och vad som sker om de inte lyckas.


Förutom en djupgående beskrivning av flera banbrytande teorier, kommer dessa utmanas av ledande forskare och undervisare från de stora universiteten under de 6 kursdagar som hålls under utbildningens gång. PROBANAs Mini MBA-utbildning är en kombination av kursdagar och e-learning, som baseras på blended learning. Efter varje kursdag utlämnas en caselösning som avslutas med en examen i slutet av studieperioden.

Läs merPROBANAs Mini MBA häreller kontakta vänligen PROBANA på +45 45765858 för ytterligare information.Ämnen


Education