PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/eaaci-17-miljoner-europeer-lider-av-f%C3%B6do%C3%A4mnesallergi-antalet-allergiska-barn-har-f%C3%B6rdubblats-under-de-senaste-tio-%C3%A5ren-11654

EAACI: 17 miljoner europeer lider av födoämnesallergi. Antalet allergiska barn har fördubblats under de senaste tio åren

Pressmeddelande februari 17, 2011 Health

Zürich/Venedig, den 17 februari 2011. – Ungefär 17 miljoner människor i Europa lider av födoämnesallergi. Av dem är 3,5 miljoner yngre än 25 år. Allergier hos barn mellan 0 och 5 år har fördubblats under de senaste tio åren och antalet fall på akutmottagningar för svåra anafylaktiska reaktioner (allergichock) har ökat sjufalt.

För miljoner människor i Europa kan ett besök på en restaurang bli ödesdigert, ifall såsen innehåller en smula ost, eller desserten har spår av hasselnötter. Detta är speciellt besvärligt för barn, eftersom deras normalt aktiva och sällskapliga livsstil kan bli allvarligt begränsad, när man försöker hålla dem borta från potentiellt farlig mat. Förekomsten av allergier hos barn varierar i Europa, från 1,7 procent i Grekland till 4 procent i Italien och Spanien, till över 5 procent i Frankrike, England, Nederländerna och Tyskland. 

De senaste siffrorna och vetenskapliga rönen kommer att diskuteras av mer än 600 hälsoexperter, inklusive allergologer och barnläkare, under 2011-mötet om födoämnesallergi och anafylaxi som startar i dag i Venedig, Italien. Arrangör är Europeiska Akademin för allergi och klinisk immunologi (EAACI). 

„Allergiska reaktioner ser ut att öka, antagligen beroende på förändringar i näringsmönstren, exponering för miljöfaktorer som cigarettrök, och förändringar i livsstilen”, säger professor Maria Antonella Muraro, ordförande för EAACI-mötet. „Bristen på exponering för potentiella allergifaktorer ända sedan barndomen ser ut att minska chanserna för att vårt immunsystem känner igen vad som är säkert och vad som inte är det. Det kan till och med utlösa en reaktion på proteiner som finns i födoämnen och i vanliga fall tolereras av kroppen”. 

På den europeiska kontinenten utgör allergi mot färsk frukt och grönsaker den vanligaste födoämnesallergin, medan det i de anglosaxiska länderna är valnötter, hasselnötter och jordnötter som utgör en allergirisk. I Skandinavien och norra Europa handlar det om allergi mot skaldjur och fisk, speciellt torsk. Över 60 procent av allergipatienterna är kvinnor. Forskningen visar att det antagligen beror på biologiska och psykologiska faktorer. I hela Europa ser barn ut att vara mera allergiska mot mjölk, ägg och nötter. Professor Graham Roberts från Southampton har påvisat att dessa utgör de vanligaste orsakerna till anafylaktisk chock hos barn. 

”Detta är det första EAACI-möte någonsin som ägnas helt och hållet åt födoämnesallergier och anafylaxi. Det erbjuder en plattform för världens toppexperter i behandlingen av födoämnesallergier och de bästa sätten att reducera risken för att de blir dödliga”, säger EAACIs president, professor Jan Lötvall. 

Förekomsten av födoämnesallergier bland vuxna i Europa är ganska homogen, med få undantag: I Danmark har bara 1,6 procent av befolkningen problem med livsmedel, medan antalet allergipatienter i andra länder rör sig runt 3 procent, med toppar i Italien, Frankrike och Tyskland, där de utgör 3,5 procent av den totala befolkningen. Europeiska siffror visar också att förekomsten av födoämnesallergier är speciellt hög hos kvinnor, som utgör 60 procent av allergipatienterna. 

”Orsakerna till det högre procenttalet är oklara, men hypoteser inkluderar många biologiska och psykologiska faktorer”, förklarar professor Muraro. ”Till exempel östrogen kan öka kvinnors biologiska sårbarhet för sjukdomar som involverar immunsystemet. Förnimmelsen av sjukdomen är dessutom högre hos kvinnor, och påverkar därmed hur de tacklar problemet”. 

Riskfaktorer för allvarliga födoämnesallergiska reaktioner, utsatthet för nya, potentiellt farliga allergener och användningen av livräddande uppfinningar, såsom injektorer med vilkas hjälp man själv kan injicera adrenalin, kommer också att tas upp på  EAACI-mötet. Det innehåller även en workshop med patientorganisationer och möten med livsmedelsindustrin och tillsynsorgan.

Om EAACI:

EAACI - Europeiska Akademin för allergi och klinisk immunologi, är en ideell organisation som verkar inom området allergiska och immunologiska sjukdomar, såsom astma, hösnuva, eksem, yrkesmässig allergi, födoämnes- och läkemedelsallergi och anafylaxi. EAACI grundades år 1956 i Florens och har blivit den största medicinska organisationen i Europa på området allergi och klinisk immunologi. Den har 6’100 medlemmar från 107 länder, liksom 41 nationella allergiföreningar. 

Under hela år 2011 kommer EAACI att iverksätta olika aktiviteter för att fira hundraårsjubileet för immunterapi i allergi. Målet är att öka kunskapen om detta område hos vårdpersonal, öka medvetandet om det hos befolkningen i allmänhet samt slutligen främja tillgängligheten av immunterapi för allergipatienter.

Mera info:

EAACI Headquarters

Cristina Achiaga
Junior Communications Officer
Genferstrasse 21
8002 Zurich
Switzerland
Tel.:  +41 44 205 55 33
Fax: +41 44 205 55 39
Mobile: +41 79 638 73 59
E-mail: [email protected]
Internet: www.eaaci.net
 

Antonella Muraro
FAAM 2011 Chair
Department of Pediatrics - University of Padua
Referral Centre for Food Allergy Diagnosis and Treatment
Via Giustiniani 3
35128 Padua
Italy
Tel.: +39 049 821 25 38
Fax: +39 049 821 80 91
Mobile: +39 335 77666 25
E-mail: [email protected]
Internet: www.centroallergiealimentari.eu

Kontakter


Cristina Achiaga

Junior Communications Officer
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)
E-mai***************************** Visa...
Tel.:****************** Visa...

Ämnen


Health