PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/de-moderna-f%C3%B6retagen-satsar-p%C3%A5-flexibilitet-och-kompetensutveckling-22966

De moderna företagen satsar på flexibilitet och kompetensutveckling

Pressmeddelande oktober 3, 2016 Probana Kompetensutveckling Utveckling Ledarskap Ledarutbildning Mini MBA CBA Ledarskapsutbildning Ledarskapskurs Kompetens Flexibel Konkurrenskraftig Ledarutveckling Ledarkurs

Sverige har utvecklats till ett kunskapssamhälle som i högre grad fokuserar på medarbetarförhållanden. I samband med det här har det fokuserats mera på utveckling av både företag och deras medarbetare, vilket bland annat sätter de anställda och deras kunskaper i centrum.

Trots den ökade uppmärksamheten på hur nödvändigt det är för företagen att kunna utveckla sina medarbetare och på att skapa en god arbetsmiljö, så ökar den psykiska ohälsan relaterat till arbete i Sverige. Detta indikerar att vi ännu har lång väg att gå innan de svenska företagen kan leva upp till de omtalade kraven om medarbetarorienterade ledarskapsformer.

Det kan sägas att desto mer ett företag är beroende av utveckling desto mindre logiskt är det att försöka kontrollera medarbetarna på ett traditionellt sätt, och desto större behov blir det att motivera medarbetarna att utvecklas. Det här kan uppnås genom att interagera och utbyta information med andra individer som befinner sig i en liknande roll. Det är viktigt att svenska ledare själva lär sig att tänka i nya banor och samtidigt uppmuntra sina medarbetare till att göra detsamma. 

Många företag försöker möta dessa utvecklingskrav genom att bli mer flexibla inom företaget så att de lättare kan anpassa sig efter ändringarna. Det här leder dock till en problematik då de mer traditionella hierarkiska organisationsformerna inte stöder kravet om flexibilitet.

Förändringsledning kan bli verklighet
Med utgångspunkt i de krav och villkor som de moderna ledarna ställs inför, är det nödvändigt att svenska företag ger de anställda möjlighet att utvecklas. Det är nödvändig, även för företaget, att de kan förnya sig och därmed förbli konkurrenskraftiga på marknaden.

För att denna utveckling ska bli verklighet så krävs det att ledare och personalansvariga som verkar inom Sverige hänger med strömmen som präglar den svenska arbetsmarknaden. Ett sätt att göra det här på, är genom att vidareutveckla medarbetarnas ledarskapsmässiga kompetenser så att de motsvarar de krav som den moderna ledaren ställs inför.

Ämnen


Probana Kompetensutveckling Utveckling Ledarskap Ledarutbildning Mini MBA CBA Ledarskapsutbildning Ledarskapskurs Kompetens Flexibel Konkurrenskraftig Ledarutveckling Ledarkurs