PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/danskt-arkitektkontor-utvecklar-moving-media-city-i-malm%C3%B6-6738

Danskt arkitektkontor utvecklar Moving Media City i Malmö

Pressmeddelande mars 5, 2009 Construction

JUUL | FROST Arkitekter har vunnit ett parallellupddrag om att gestalta och utveckla Moving Media City i Västra Hamnen i Malmö.

MMC1

Moving Media City kommer att bli Malmös nya centrum för kreativitet, kunskap och verksamheter inom mediabranschen. Byggnaden ska inhysa företag som arbetar med innehåll till samtliga digitala plattformar, det vill säga både TV, mobiltelefoni, web, film och datorspel.

MMC byggs delvis in i en av de existerande varvsbyggnaderna på det före detta Kockums-området och delvis som en ny byggnad mot den gamla Torrdockan. MMC har en flexibel planstruktur så att de framtida hyregästerna med enkla medel ska kunna anpassa sin fysiska omgivning till sina aktuella behov. Oavsett vilken kontorsstorlek man hyr, säkerställer den överordnade dispositionen av MMC at dagsljuset är närvarande i byggnaden. Sveriges Television kommer att bli granne till MMC och ges möjlighet att nyttja MMCs gemensamma faciliteter, såsom café, restaurang med mera.

"Målet med MMC har varit att utveckla fysiska ramar för kreativa människor att trivas och göra sitt bästa i. Samtidigt har vi arbetat med planlösningar som säkerställer synergieffekter mellan de enskilda verksamheterna. Med utgångspunkt i en omfattande dialogprocess tillsammans med utvecklarna och de framtida brukarna har vi skapat en byggnad som före utgången av år 2010 kommer att resultera i ett nytt, framtidssäkrat mediecenter i Malmö Hamn" berättar Flemming Frost, partner på JUUL | FROST Arkitekter.

"Arbetet med Moving Media City och SVT är de första stegen i strävan att få Kockums äldre varvsområde att återigen vibrera av innovation och entreprenörskap. Mediebranschen är både framtidsorienterad och levande, och placeringen av MMC och SVT kommer att bidra till att stärka den kreativa miljö som redan finns i Västra Hamnen, med till exempel högskolan och de nya företag som redan etablerat sig på området" förklarar Karin Månsson, projektutvecklare hos Peab Sverige AB. "Läget är fantastiskt med atmosfären av de gamla byggnaderna samt kontakten till Malmö City, den nya citytunnlen och vattnet."

MMC är ett resultat av en omfattande Sverige-strategi som JUUL | FROST Arkitekter har genomfört under de senaste åren. Strategin har hittills resulterat i åtskilliga bostads- och stadsutvecklingsprojekt som för närvarande är under förverkligande.

FAKTA
Projekt: Moving Media City
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter
Beställare: Peab Sverige AB
Period: 2008 - 2010
Byggnadsyta: 10.000 m²

Ämnen


Construction