PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/danskt-arkitektkontor-bakom-h%C3%A5llbar-utvecklingsstrategi-f%C3%B6r-hyllies-nya-struktur-s%C3%B6derut-9083

Danskt arkitektkontor bakom hållbar utvecklingsstrategi för Hyllies nya struktur söderut

Pressmeddelande februari 22, 2010 Construction

Malmö Stad har valt ut JUUL | FROST Arkitekter som ett av två arkitektkontor i det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadsdelen Hyllies framtida expansion söderut. Hyllie ligger fyra kilometer från Öresundsbron och utvecklingsområdet har en samlad areal på 220 ha.

JFAHYLLIE

I Hyllie pågår en kraftfull utveckling med bland annat Hyllie Station, Malmö Arena och Emporia shoppingcentrum som senaste och kommande nytillskott. Hyllie ska söderut utvecklas till en framtidsorienterad del av Malmö och utgöra en hållbar och kreativ mötesplats för hela Öresundsregionen. 

JUUL | FROST Arkitekter utvecklar just nu en verktygslåda som ska fungera som strategiskt redskap för Hyllies framtida potential. Kontoret föreslår att Hyllie söderut transformeras till Landskapsstaden som är en hybrid mellan ett hållbart och levande landskaps-, bostads- och kulturområde. Landskapsstaden tar sin utgångspunkt i landskapet som strukturerande element och förenar den traditionella stadskärnan med den upplösta förstaden på ett nytt sätt. Verktyget blandar boendeformer, funktioner och livsformer och målsättningen är att göra Hyllies utbredning söderut till ett attraktivt område för dem som vill ha storstadens kvaliteter i närmiljön samtidigt som de söker rekreativa möjligheter.

”Malmö Stad önskar en strategi som tar höjd för områdets oförutsägbara framtid. För att framtidssäkra Hyllies expansion söderut i en hållbar, social, ekonomisk och kulturell bemärkelse använder vi värdebaserad potentialplanläggning som verktyg. Utgångspunkten är en tvärvetenskaplig approach som tar avstamp i fyra kategorier: stad, rum, livsformning och kropp. Sammantagna representerar de en horisontell approach som  i motsats till traditionella stadsutvecklingsstrategier går på tvärs skalamässigt. Genom att arbeta med fyra tvärgående kategorier säkerställer vi att landskapsstaden utvecklas i samspel med det levda livet”,förklarar Helle Juul, partner på JUUL | FROST Arkitekter. ”Vi har utvecklat en värdebaserad potentialplanläggning som ett levande och anpassningsbart verktyg. Därmed säkerställer vi att vår strategi är öppen för de förändringar som uppstår längs vägen samtidigt som de överordnade ramarna är på plats”, avslutar Helle Juul.   

Den pågående vidarebearbetningen utgör den andra fasen i ett uppdrag som JUUL | FROST Arkitekter tillsammans med trafikrådgivaren Via Trafik samt John Pløger, lektor vid Roskilde Universitet prekvalificerades till 2008. Team JUUL | FROST Arkitekter och svenska (nod)C-O-M-B-I-N-E utsågs till att vidarebearbeta sina respektive förslag. Under de närmaste månaderna kommer ett arbete upplagt kring en serie workshops att fastlägga det strategiska underlaget för Hyllies framtida utveckling söderut. Malmö Stad förväntas välja väg senare under våren.

FAKTARUTA
Projekt: Utvecklingsstrategi för Hyllies utveckling söderut
Beställare: Malmö Stad
Team: JUUL | FROST Arkitekter, Via Trafik och John Pløger
Areal: 220ha
Period: 2008 – 2010

Ämnen


Construction