PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/danskar-bakom-ny-m%C3%B6tesplats-i-malm%C3%B6-hamn-13648

Danskar bakom ny mötesplats i Malmö Hamn

Pressmeddelande maj 24, 2012 Construction

JUUL | FROST Arkitekter har stått för förverkligandet av Media Evolution City som är Malmös nya innovationsplattform för verksamheter i mediabranschen. Inflyttningen har påbörjats och fram till den officiella invigningen i juni kommer mediaverksamheterna att löpande inta sina nya lokaler.

JUUL FROST MEC01

Media Evolution City är Malmös nya kreativa mötesplats för verksamheter i mediabranschen. Byggnaden ligger i Västra Hamnen, där bland annat Malmö Högskola ligger, och är omedelbar granne till Sveriges Television som kommer att dra nytta av många av Media Evolution Citys faciliteter.

Media Evolution City kännetecknas av synergiskapande mellan de anknutna verksamheterna och i förhållande till Västra Hamnens övriga forsknings-, arbets- och lärandemiljöer. JUUL | FROST Arkitekter har i samarbete med Wihlborgs Fastigheter och Media Evolution utvecklat Media Evolution City som en mötesplats som stöder nya samarbetsformer, synergier och kunskapsutbyte genom att fokusera på utväxling och synliggörande.

Flemming Frost, arkitekt maa och ägare av JUUL | FROST Arkitekter, har ansvarat för konceptutveckling, design och projektering av bygget. Han berättar att Media Evolution City ligger väl i linje med arkitektkontorets pågående rådgivningstjänster inom campusutveckling: "När vi rådger danska och internationella universitet om campusutveckling så är målet att framtidssäkra lärande- och arbetsmiljöer och tillgodose campusområdenas utväxling med sina omgivningar. På samma sätt är målet med Media Evolution City att skapa optimala ramar för "New ways of working” där utväxling mellan de involverade verksamheterna och omgivningen ligger i fokus."Utvecklingsprocessen har inkluderat ett tätt smarbete med Media Evolution, Wihlborgs Fastigheter och de framtida brukarna för att klarlägga deras behov. "Vi är glada för att vi med Media Evolution City bidrar till att stärka den kreativa och innovativa miljö som redan existerar i Västra Hamnen",avslutar Flemming Frost.

Magnus Thure Nilsson, vice vd på Media Evolution, säger att ”Det främsta syftet med huset är att skapa möten och spännande affärer. Huset rymmer många sociala utrymmen som ger plats för möten, konferenser, samtal, underhållning och givetvis restaurang och café. Under lång tid har innehåll och utformning diskuterats tillsammans med inblandade parter för att nå vägen fram till att bygga Europas ledande innovationsplattform för mediebranscherna.”

Media Evolution City är byggt delvis inne i en av hamnens stora industribyggnader och delvis uppfört som en ny byggnad som sträcker sig ut i det intima hamnrummet där en torrdocka utgör centrum i en ny platsbildning. MEC är flexibelt inrett så att hyresgästerna med enkla medel kan skräddarsy sina lokaler efter sina aktuella behov. Projektet är ett i en rad nya byggprojekt som JUUL | FROST Arkitekter i dagsläget är ansvariga för i Sverige.

FAKTAMEDIA EVOLUTION CITY
Projekt: Media Evolution City - Konceptutveckling, design och projektering av innovationsplattform för mediabranschen
Beställare: Wihlborgs Fastigheter AB
Yta:  9.600 m²
Period: 2009 - 2012
Fotograf: Felix Gerlach

Media Evolution City rymmer både stora och små verksamheter. Det primära målet är att skapa en mötesplats för verksamheter i mediabranschen. Media Evolution City är en mötesplats som kännetecknas av flexibilitet, sammanhang och enkelhet. För att stötta den andan erbjuder Media Evolution City fyra sorters hyrestyper: Flex Desk, Fix Desk, Fix Office og Office, som alla har olika storlek och hyresperioder. Verksamheter kan hyra in sig i enlighet med sina behov och det kan vara i form av en längre hyrestid i ett större eller mindre rum, en fast kontorsplats eller att man via ett klippkort på timbasis hyr en flexibel arbetsplats. Gemensamt för alla sätt att hyra är att hyresgästerna har tillgång till en rad faciliteter som till exempel mötes- och konferensrum, café och restaurang.

När alla hyresgäster är inflyttade i Media Evolution City kommer omkring 500 personer att dagligen arbeta i byggnaden. Utveckling och drift av Media Evolution City sköts av Media Evolution.

Läs mer på www.mediaevolution.se

Ämnen


Construction