PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/danska-linjer-bakom-nya-bost%C3%A4der-i-malm%C3%B6-6902

Danska linjer bakom nya bostäder i Malmö

Pressmeddelande april 1, 2009 Construction

JUUL | FROST Arkitekter har vunnit en tävling om färdigställandet av kvarteret Nils i Malmö. Kontoret står bakom ca 100 bostäder som ska uppföras på en strategiskt viktig och utmanande plats, strax efter norra motorvägsinfarten, på vägen in mot stadens centrum.

NILS1

För norrifrån kommande bilister representerar kvarteret Nils det första mötet med Malmö och fungerar därmed som en markör för staden. Det vinnande förslaget understryker detta faktum med ett stramt artikulerat hörn, som kläs i mörkt tegel för att symbolisera slutet på stenstaden, samt en rytmisk och varierad fönsterplacering. Hörnet markeras ytterligare av en karakteristisk, utkragande överbyggnad. Byggnadens mörka gatufasader kontrasteras av de vita innerfasaderna som skapar ramarna för ett rekreativt, grönt gårdsrum. På utsidan framstår kvarteret Nils som både stramt och dynamiskt, medan insidan ger ett organiskt intryck tack vare de svängda formerna på utbyggnaderna in mot gårdsrummet.

Kvarteret Nils kommer att bli upp till nio våningar högt och ska innehålla bostäder vars storlekar varierar mellan 50 och 100 m². Alla lägenheterna är optimerade för maximalt dagsljus. I kvarterets bottenvåning blir det butikslokaler.

"Bostädernas läge har krävt en otraditionell lösning. Utmaningen har varit att skapa en god boendemiljö som relaterar sig till omgivningarna samtidigt som bostäderna och gårdsmiljön skärmas av från den dynamiska storstadsmiljön omedelbart utanför dörren." berättar Franz Ødum, projektledare på JUUL | FROST Arkitekter. "Den målsättningen har vi överfört på formspråk och material- och färgval, så att alla enskilda delar samspelar för att stödja den överordnade idén."

Kvarteret Nils är den andra tävlingen på kort tid som JUUL | FROST Arkitekter har vunnit i Malmö. I början av mars offentliggjorde kontoret att man ska utforma Moving Media City, ett 10 000 m² stort mediecenter som ska uppföras i Västra Hamnen.

FAKTABOX
Kvarteret Nils - ca 100 lägenheter i Malmö
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter
Beställare: JM AB
Period: 2008 - 2010
Storlek: ca 10 000 m²

Kontakter


Ämnen


Construction