PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/danska-arkitekter-ger-oxie-ett-nytt-ansikte-9187

Danska arkitekter ger Oxie ett nytt ansikte

Pressmeddelande mars 5, 2010 Construction

JUUL | FROST Arkitekter ska rita och projektera 150 lägenheter vid Oxie Station i Oxie utanför Malmö. Bostäderna uppförs för Kristineberg Fastigheter AB och kommer att utgöra en integrerad del av den pågående revitaliseringen av Oxie.

OxieJFAKB

Oxie är en förort till Malmö som ligger 20 minuters bilväg från Öresundsbron eller två tåghållplatser från Kastrup flygplats. Oxie kommer att under de närmaste åren genomgå en revitalisering med nya funktioner och stadsrum. Den över 15 000 m² stora bebyggelsen ska uppföras alldeles invid stationen och kommer därmed att utgöra Oxies nya ansikte utåt. Integrerat med bebyggelsen kommer ett nytt offentligt stadsrum att skapas som förbinder stationen med Oxie centrum. 

Bostäderna upplåts som både hyresrätter och bostadsrätter. Storleksmässigt varierar lägenheterna mellan 2 - 5 rum och kök på 55 – 110 m², vilket tillsammans med de olika upplåtelseformerna säkerställer att området får en varierad befolkningssammansättning. Bebyggelsen disponeras med fem huskroppar som avskärmar bebyggelsen mot järnvägsspåren, medan sju kilformade volymer formar fyra gårdsrum som öppnar sig mot ortens centrum. 

”Bostäderna i Oxie är ett bra exempel på hur en bostadsbebyggelse har en positiv effekt på den kontext den placeras i. Utöver att ge Oxie ett nytt ansikte mot stationen och etablera en rad kvalitetsbostäder i orten bidrar bebyggelsen också med offentliga och halvoffentliga stadsrum som alla i Oxie får glädje av”, berättar Flemming Frost, partner på JUUL | FROST Arkitekter. ”Oxie har i många år hämmats av en bristande helhetskänsla och med den offentliga passage vi etablerar länkar vi samman Oxie på nytt.”

Bostäderna är ljusa kvalitetsbostäder vars flexibilitet gör det enkelt att anpassa deras konkreta utformning i takt med att de boendes livsfaser förändras. Ett barnrum kan enkelt etableras och när barnet flyttar hemifrån kan rummet med enkla medel återigen inlemmas i bostadens gemensamma ytor. Ankomsten till hyresrätterna sker via fritt svävande altangångar som fungerar som mötesplatser där de boende naturligt kan träffas i vardagen. I de nedersta våningarna i de huskroppar som vänder mot det nya stadsrummet etableras offentliga och utåtvända funktioner som har en positiv effekt på stadslivet.

FAKTA
Projekt: ca 150 hyres- och bostadsrättslägenheter i Kvarteret Lerteglet och Murteglet i Oxie
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter
Byggherre: Kristineberg Fastigheter AB
Period: 2010 – 2012
Areal: 15.010 m²

Ämnen


Construction