PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/dansk-arkitekturoffensiv-i-sverige-6536

Dansk arkitekturoffensiv i Sverige

Pressmeddelande januari 23, 2009 Construction

Den 29:e januari arrangerar Danmarks Ambassad i Stockholm ett arkitekturevent där fyra danska arkitkektkontor presenterar sig för svenska politiker, byggherrar, utvecklare och fackpress.

MMC Mega

Danska arkitektkontor ökar stadigt sin omsättning i utlandet, och Sverige är en av de marknader som på allvar har fått upp ögonen för de danska arkitekternas kompetenser. På temat "Arkitektens framtida roll" står den danska ambassaden i Stockholm den 29:e januari som värd för ett arkitekturevent där JUUL | FROST Arkitekter, Svendborg Architects, Arkitema Architects och Christensen & Co Arkitekter presenterar sig för potentiella svenska beställare.

"Rubriken 'Arkitektens framtida roll' är ett uttryck för att omvärlden blir mer och mer komplex. Det gäller också för de uppdrag vi arkitekter utför. Tiden då en enskild yrkesgrupp på egen hand kunde genomdriva en hel utvecklingsprocess är förbi. Jag är övertygad om att framtidens arkitekter i allt högre grad kommer att fungera som processfacilitatorer som navigerar projekten tryggt i hamn över komplexa farvatten. Därför kommer förmågan att kunna göra sig gällande inom skilda ämneskategorier och en förståelse för det politiska systemet att tillhöra de avgörande kompetenserna för framtidens arkitekter"förklarar Helle Juul, partner på JUUL | FROST Arkitekter. "Syftet med arkitekturoffensiven är bland annat att för svenskarna visa på bredden hos danska arkitektkontor och hur vi proaktivt anpassar oss till framtiden i ett utmanande ekonomiskt klimat."

Utöver presentationer av de fyra danska arkitektkontoren bjuder dagen även på välkomsttal av ambassadör Tom Risdahl Jensen och föredrag av Ingela Lindh, stadsbyggnadsdirektör i Stockholm.


Bildtext: Moving Media City, Malmös nya centrum för kreativitet, kunskap och affärer inom mediabranschen, ritat av JUUL | FROST Arkitekter.

Ämnen


Construction