PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/byggnad-industri-uthyrning-med-ny-id-l%C3%B6sning-f%C3%B6rb%C3%A4ttras-s%C3%A4kerheten-20240

Byggnad, industri, uthyrning: Med ny ID-lösning förbättras säkerheten

Pressmeddelande maj 12, 2015

Trackunit DualID förenar maskinstyrning och användaridentifiering i entreprenadmaskiner, liftar, gaffeltruckar och fordon. Med en ny och kompakt ID-läsare står säkerhet och flexibilitet i fokus.

MTU DID2k

Med över 100 000 aktiva enheter världen över är Trackunit bland de ledande leverantörerna av maskinstyrning till maskinproducenter och intressenter inom industri-, uthyrnings- bygg- och anläggningsbranschen. Nu lanseras den nya hårdvarulösningen Trackunit DualID, som tack vare en separat och kompakt ID-läsare är extra lätt att montera i maskinen eller fordonet.
 
DualID är en vidareutveckling av Trackunit SmartID som uppnått stor popularitet tack vare en kombinerad lösning av användaridentifiering och GPS-baserad maskinstyrning.
 
Minskar risken för olyckor och felanvändning
– DualID har utvecklats utifrån kundernas önskemål. Bakgrunden är en önskan om att separera GPS-enheten från ID-läsaren och på så sätt garantera ökad flexibilitet i förhållande till placering och montering. Dessutom fungerar båda enheterna oberoende av varandra, förklarar Kjell Broström, Country Manager för Trackunit i Sverige.
 
Med DualID får man åtkomst till maskinen via antingen RFID-kort eller pinkod. Produkten är kompatibel med bland annat så kallade Smart PAL Cards från IPAF samt det svenska ID06. På så sätt kombineras åtkomstkontroll med skydd mot användning av obehöriga. Samtidigt gör användaridentifieringen det enkelt för uthyrningsfirmor att fakturera olika kunder utifrån deras faktiska användning – till exempel för material som är uppställt på större byggplatser, där olika användare turas om att använda maskinerna.
 
– Återbetalningstiden är kort för de flesta verksamheter. Administrationen på uthyrningsfirmor underlättas och man kan fakturera utifrån den exakt registrerade användartiden, medan det blir lättare för slutanvändarna att optimera driften och gardera sig mot olyckor och felanvändning, konstaterar Olof Dahlbom på Trackunit Sverige.
 
Systemet kan användas på alla slags maskiner inom bland annat bygg-, anläggnings- och industribranschen – däribland entreprenadmaskiner, liftar samt gaffeltruckar och annat internt transportmaterial. Produkten vänder sig till både maskinproducenter, uthyrningsfirmor, entreprenörer och intressenter inom industribranschen.
 
Användare skapas både lokalt och centralt
– DualID är fullständigt integrerad i vår maskinstyrningsportal Trackunit Manager™, där användare kan skapas och andra administrativa funktioner styras centralt. Det är också möjligt att skapa ett nytt användar-ID lokalt på själva maskinen, om det är enklare för kunden, avrundar Kjell Broström från Trackunit.
 
Den nya produkten har precis lanserats globalt och går att köpa direkt hos Trackunit Sverige.
 
Trackunit har sedan 2003 tagit fram och producerat lösningar åt maskinbranschen. Produktportföljen spänner från användaridentifiering och simpel GPS-spårning till avancerade CAN-bus-lösningar samt kompletta styrnings- och optimeringskoncept för stora maskin- och fordonsparker. Trackunits produkter och tjänster säljs globalt via partners och dotterbolag – och används i över 100 000 maskiner och fordon världen över. www.trackunit.se

Bilder
Bild 1: Tack vare en separat och kompakt ID-läsare är Trackunit DualID extra lätt att montera i maskinen eller fordonet. Foto: PR.
Bild 2: Systemet kan användas på alla slags maskiner inom bland annat bygg-, anläggnings- och industribranschen – däribland entreprenadmaskiner, liftar och gaffeltruckar. Foto: PR.
Bild 3: Med DualID får man åtkomst till maskinen via antingen RFID-kort eller pinkod. Produkten är kompatibel med bland annat Smart PAL Cards och det svenska ID06. Foto: PR.
Bild 4: Produkten vänder sig till både maskinproducenter, uthyrningsfirmor, entreprenörer och intressenter inom industribranschen. Foto: PR.

Kontakter