PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/bra-ledarskap-genererar-n%C3%B6jda-medarbetare-22770

Bra ledarskap genererar nöjda medarbetare

Pressmeddelande juli 7, 2016 Ledare Nöjda medarbetare Utbildning Utveckling Ledarskap Probana Mini MBA Vidareutbildning CBA Vidareutveckling

Vi kan i dagens samhälle se att det existerar många olika slags ledare samt ledarskapsstilar. De flesta av oss har någon gång upplevt ledare som varit fantastiska på ett eller annat sätt, men minst lika många har förmodligen också fått erfara dåliga ledare – något vi gärna hade kunnat vara utan.

Wordpic6

Verksamheter som har en bra dialog och ett gott samarbete mellan ledningen och de anställda upplever större tillfredsställelse bland alla medarbetare, mindre genomströmning av anställda samt mindre sjukfrånvaro än de verksamheter som kännetecknas av ett regelbaserat ledarskap. Den större tillfredställelsen genereras till stor del av att de anställda känner att ledarstilen är motiverande och genomförs med ömsesidig respekt. För att uppnå resultat i både den offentliga och privata sektorn, förväntas ledare och medarbetare kunna arbeta tillsammans och att samarbetet grundar sig på tillit och förtroende.

Ett bra ledarskap är avgörande för verksamheters tillväxt och attraktionskraft som arbetsplats. Vi dras gärna till människor med bra ledaregenskaper medan vi söker oss bort från de med dåliga ledaregenskaper, och det är således centralt för verksamheter att bibehålla och utveckla duktiga ledare.

Genom vidareutbildning inom ledarskap vid sidan av arbetet tillförs ny inspiration, kunskap och verktyg till de ledare som vill utvecklas och ge sin karriär ett lyft. Probana Business School erbjuder flexibla ledarskapsutbildningar som gör detta möjligt. Investera i en Mini MBA- eller en CBA-utbildning och då också i din framtid med Probana, så som över 8.000 andra ledare i Norden har gjort. Besök gärna vår hemsida för mer information: www.probana.se  

Ämnen


Ledare Nöjda medarbetare Utbildning Utveckling Ledarskap Probana Mini MBA Vidareutbildning CBA Vidareutveckling