PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/bli-en-v%C3%A4rdeskapande-ledare-22669

Bli en värdeskapande ledare!

Pressmeddelande juni 14, 2016 Kultur Probana Ledarskap Värdeskapande ledarskap MiniMBA Flexibel Karriär

Prioritera en enad organisationskultur för att säkerställa att företagets värderingar implementeras bland medarbetarna!

Bild ny logga 2

En enad och gemensam organisationskultur är centralt för att alla medarbetare inom en organisation ska kunna arbeta gemensamt mot samma mål. Ett företags grundläggande värderingar kan ses som plattformen för hur beslut tas, och det är således viktigt att alla medarbetare tar del av och delar dessa värderingar. Som ledare bär du det grundläggande ansvaret att förmedla och kommunicera företagets värderingar ut till alla medarbetarna, vilket är en viktig del i det dagliga arbete.

Den interna kommunikationen spelar en avgörande roll i att uppnå en fungerande och sammansvetsad organisation, men för att verkligen lyckas krävs långsiktiga investeringar i organisationens kultur, miljö och struktur.

Lär dig att utveckla ditt värdeskapande ledarskap och förstärk företagets organisationskultur med Probana Business School’s Mini MBA. Utbildningen erbjuder en bred och omfattande kunskap kring ledarskap, management och mycket mer, allt för att stärka ditt ledarskap.

Probanas Mini MBA är en flexibel och intensiv ledarskapsutbildning och riktar sig till de som snabbt och lättillgängligt vill få insikt och förstärka sitt ledarskap, ge karriären ett lyft och förbättra organisationens resultat på marknaden. Ledarskapsutbildningen är baserat på e-learning och kombineras med frivilliga kursdagar.

Passa på att anmäla dig till nästa kursstart i augusti, och lär dig mer om värdebaserat ledarskap och mycket annat. Vi passar även då på att välkomna vår nya föreläsare Camilla Persson som är en expert på att omstrukturera verksamheter utifrån ett värderingsstyrt perspektiv.

Läs mer om Probana Business School och vår Mini MBA här: www.probana.se

Ämnen


Kultur Probana Ledarskap Värdeskapande ledarskap MiniMBA Flexibel Karriär