PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/bel%C3%B6nar-du-dina-medarbetare-p%C3%A5-r%C3%A4tt-s%C3%A4tt-23313

Belönar du dina medarbetare på rätt sätt?

Pressmeddelande januari 11, 2017 Utbildning Motivation Utveckling Ledarskap Medarbetare Probana Förändring Ledare Omorganisering

Farorna med bristande motivation bland dina medarbetare är många. På kort sikt leder det till dålig stämning och på långsikt till dåligt resultat. Därför är det viktigt att du motiverar dina medarbetare på rätt sätt. Motivation kan delas upp i både inre- och yttre motivation.

Wordpic3

Inre motivation är när dina medarbetare vill något av sig själv, alltså på riktigt. Det kan handla om personlig utveckling, personliga mål eller annan mental tillfredställelse. För att uppmuntra den inre motivationen är det viktigt att din medarbetare känner sig kompetent genom att hen får känna att denne gör ett bra jobb samt får använda sina kunskaper. Det är också viktigast att du hjälper din medarbetare att utvecklas genom nya utmaningar samt ger den anställde frihet och eget ansvar.

Yttre motivation är däremot beroende utav omständigheter runtomkring som kan förändras. Det kan till exempel vara att den anställde blir någon annan (exempelvis chef/partner/förälder) eller att denne drivs av en specifik titel. Med andra ord kan denna typen av motivation snabbt försvinna om chefen slutar eller om en omorganisering sker och titeln förändras.  Motivation genom yttre motivationsfaktorer kan till exempel ske genom löneförhöjning, tävlingar och utmärkelser.

För att du som ledare ska kunna åstadkomma förändringar och motivera dina anställda optimalt krävs en balans utav både inre och yttre motivation. 

Ämnen


Utbildning Motivation Utveckling Ledarskap Medarbetare Probana Förändring Ledare Omorganisering