PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/att-vara-ledare-%C3%A4r-en-balansg%C3%A5ng-22160

Att vara ledare är en balansgång!

Pressmeddelande januari 28, 2016 Företagsklimat

Etablera förtroende och uppnå effektivitet

Logo til pressemeddelelser

Som ledare måste du våga vara en auktoritet, ta beslut och bestämma över en grupp eller verksamhet. Du är ansvarig för att skapa resultat på både kort- och lång sikt, därför kan det vara svår ibland att hitta balansen mellan de olika ledarskapsstilarna. Din personlighet har självfallet stor inverkan på din ledarskapsstil men man kan alltid utvecklas och uppdatera de kunskaper man redan besitter och på så sätt växa i sin roll som ledare. Psykologi och kommunikation är viktiga kunskapsområden inom ledarskap. När företag glömmer psykologin riskerar man i högre grad att antalet sjukskrivningar ökar eller att duktiga medarbetare lämnar organisationen och går över till en konkurrerande verksamhet. Det är väsentligt att man har insikt och förståelse för att tillväxt, innovation och framtidsutveckling inom ett företag, är beroende av att de anställda trivs på sitt arbete och känner sig stärkta i sina roller.

Förtroende är en av de viktigaste egenskaper man kan ha i dagens företagsklimat. Ledare vars relationer inom organisationen är baserade på ett djupt förtroende kommer med säkerhet uppleva större framgång.

När dina medarbetare känner förtroende för dig som ledare, ökar engagemanget inför att uppnå företagets målsättningar. Kommunikationen förbättras samtidigt som kreativiteten och produktiviteten ökar. Ännu viktigare är kanske att när vi känner förtroende för vår ledare så förstärks även gruppandan och vi känner oss trygga inför förändringar och vi blir mer villiga att ta åt oss och implementera nya visioner. När ett team inte känner förtroende för sin ledare, så presterar de heller inte sitt bästa. Det kommer då vara extra svårt att försöka inspirera, influera och genomföra förändringar. Man blir helt enkelt en ineffektiv ledare. 

Om du vill etablera ett förtroende så måste du arbeta med det och försäkra dig om att din attityd och det du tror på är kompatibelt med dina handlingar. Om dina handlingar inte stämmer överens med vad du uttrycker, kommer människor tolka det som att du inte är genuin även om de inte själva kan förstå sambandet.

Probana vet att det innebär en ekonomisk investering och att det kräver tid att ta sig an en ledarskapsutbildning. Vi har därför skapat en noggrann utvecklad plattform för e-learning som gör det möjligt att ta del av den senaste kunskapen, effektiva verktyg och inspiration. Vi kombinerar e-learning med frivilliga kursdagar och spännande föredrag med några av landets mest erkända professorer och företagsledare. Utbildningen är designad för dig, som önskar att ta del av de främsta förutsättningarna för att bli en framgångsrik ledare.

För mer information, besök www.probana.se.

Ämnen


Företagsklimat