PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/asfaltarmeringshandboken-25537

Asfaltarmeringshandboken

Pressmeddelande maj 14, 2019 Grönare och mer hållbara asfaltbeläggningar med mindre koldioxidutsläpp - Ny praktisk bok med exempe

Grönare och mer hållbara beläggningar med mindre koldioxidutsläpp - Ny praktisk bok med exempel

S&P Asfaltarmeringshandboken

S&P Reinforcement Nordic publicerar ny handbok om asfaltförstärkning.

  • Handboken är en hjälpande hand för dem som arbetar med asfalt och vill göra asfaltbeläggningar långvariga och hållbara.
  • Handboken tar upp olika problem som armering av asfaltbeläggningar kan lösa och hur armeringen kan bidra till hållbarhet, ekonomisk tillväxt och socialt och samhällsansvar.
  • Visionen med boken är att vända tendensen för Sveriges vägkapital, från neråtgående till uppåtgående, med hjälp av investering i långtidshållbara lösningar som säkerställer samhällets investering på bästa sätt.
  • Genom samarbete med byggherrar, rådgivare, asfaltbranschen och entreprenörer arbetar S&P Reinforcement för grönare och mer hållbara beläggningar med mindre koldioxidutsläpp.

Om du vill ha ytterligare information - och boken i hand - vänligen kontakta:

Peter Larsson, Territory Sales Manager. Telefon: 31-789-41 42 eller 72 318 41 43, mail: [email protected]

Eller

Miguel Maluenda, Territory Sales Manager. Telefon:  72-317 41 41 eller 31-789 41 42, mail: [email protected]

Eller

Benny Qvist, Field Engineer. Telefon: 0723174146, mail: [email protected]

Kontakter


Ämnen


Grönare och mer hållbara asfaltbeläggningar med mindre koldioxidutsläpp - Ny praktisk bok med exempe