PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/antalet-sjukskrivningar-minskar-n%C3%A4r-arbetsgl%C3%A4djen-%C3%B6kar-21573

Antalet sjukskrivningar minskar när arbetsglädjen ökar!

Pressmeddelande augusti 24, 2015

Mini-MBA - Probana Business School

Skolbänk människor i profil

-Om antalet sjukskrivningar ska minska, ska arbetsglädjen öka!

Flera undersökningar visar på att arbetsglädjen kan kopplas direkt till verksamhetens ekonomiska förmåner. Därför är det nödvändigt att man ökar kvalitén och stärker ledarna i Sverige. Det är avgörande att det tas några konkreta initiativ. Människor motiveras på olika sätt, det är därför inte alltid lätt att hitta arbetsglädjen hos dina medarbetare. Det sätt som man själv kan bli motiverad på, är nämligen inte nödvändigtvis det sätt som dina medarbetare hittar motivation på.

Många chefer har inte förmågan att skapa ramar så att den enskilde medarbetaren är tillfredsställd och kan realisera sin personliga potential. Alltför många ledare är inte utbildade att vara just ledare. Det ska vara kul att arbeta, och samarbete mellan kollegorna blir även bättre, ifall de betraktar varandra som vänner. Trygg omgivning och en resultatorienterad miljö, där man får uppskattning när man lyckas, är viktiga ingredienser.

Ledarna ska inte bidra till arbetsglädjen endast för idealismens skull utan även för att det är bra business. Som alla undersökningar visar innebär det, att anställda som är glada är även mer produktiva, innovativa och serviceminded. Du använder en stor del av ditt vuxna liv på att arbeta, så det har stor betydelse för din vardag, att du uppskattar din arbetsplats.

En arbetsplats kan vara välfungerande, även om ett par medarbetare inte är 100 procent på toppen, men om ledarna är oengagerade så är det ett problem för hela verksamheten. Ett bra ledarskap är avgörande för verksamhetens tillväxt och att vara en attraktiv arbetsplats. Som individer dras vi till bra ledare, som är ämnade att motivera, utveckla och skapa gemenskap. Det motsatta är tillfället med dåliga ledare, som inte är ämnade för att vara ledare, de undviker vi och håller oss borta ifrån. Det är med andra ord essentiellt, att man som verksamhet utvecklar bra ledare.

Utvecklingen – av verksamhetens ledare – och därmed också verksamheten själv – kräver kontinuerligt ny inspiration, kunskap och konkreta verktyg. Det levererar Probanas Mini-MBA som har blivit en eftertraktad ledarutbildning hos många ledare inom den offentliga och privata sektorn. Det är tillväxt i samhället och det sökes bland både små, mellanstora och stora verksamheter efter nya medarbetare på alla nivåer. Efterfrågan på de skarpaste- och nya kompetenserna stiger. Ledarna vill vidareutbilda sig för att nå nya höjder och medarbetarna vill arbeta under duktiga ledare, annars söker de sig till andra verksamheter. Ett bra ledarskap är även avgörande för en organisation eller företag, i hög grad för att lyckas hålla fast vid- och attrahera duktiga medarbetare.

Ska framtiden vara långvarig, så ska även duktiga ledare bli ännu mer duktiga genom inspiration, nya verktyg och personlig utveckling. Probanas Mini.MBA är rustad inför framtidsutvecklingen. Ledarskapsutbildningen drar inte bara den enskilde ledaren framåt, men säkrar även att verksamheten följer med och kan klara av de utmaningar, som hela tiden dyker upp och ställer nya krav längs vägen, genom verksamheten och ut i alla led runt omkring i den. Mini MBA´en fungerar på så sätt både som en förstärkning av den enskilde ledarens karriär, men bidrar även med förbättrade resultat för verksamheten genom ledarens utveckling. Läs mer på www.probana.se  

Det är avgörande att ledarna blir utbildade och kan använda sig av kunskapen och verktygen konkret i vardagen, redan under utbildningsförloppet. Hos Probana väger detta tungt, vilket också avspeglar sig i de moduler, som är en fast del av vår Mini – MBA. Här har vi både fokus på de ”hårda” och de ”mjuka” ledarskapsverktygen, men också på att de redskap vi undervisar i, kan användas konkret i ledarnas dagliga arbete. Ett exempel är modulen Personalledning & psykologi , där vi både ger verktyg till den dagliga personalledningen och utvecklingen, men också till kommunikation, konflikthantering och personlig utveckling. Dessa verktyg är avgörande för att kunna hantera alla sorters ledarskap. Läs mer på www.probana.se

Karriär, familj och utbildning på en och samma gång

Att ha ett hektiskt ledarjobb och samtidigt få ett aktivt privatliv att hänga ihop kan vara en utmaning för de flesta ledare. Ska det även läggas till en ledarskapsutbildning, kan det vara svårt att knyta samman repen. Probana har därför utvecklat en helt speciell utbildningsform, som primärt består av en plattform baserad på e-learning, där utbildningsmaterialet är lättillgängligt och där man får en bra överblick över kompendiet, som hjälper till att behålla fokus och därmed säkra att man uppnår utbildningens mål. Vi har utvecklat denna eftersom att vardagen är hektisk och oförutsägbar och därför ska undervisningen kunna fortsätta, när det passar den enskilde ledaren. Inte när det passar oss. Läs mer på www.probana.se

Inspiration från toppledare

Vår plattform för e-learning, kombinerar vi med fullspäckade kursdagar där ledarna kan utveckla ett starkt nätverk med andra ledare och blir undervisade av några av landets mest kompetenta undervisare. Detta kryddar vi med en rad särskilda gästföreläsare under utbildningsförloppet. Här får ledarna inspiration från undervisare som Michael Södermalm, Peter Engmark och Mia Hultman. Alla är toppledare med stor erfarenhet och kunskap som de delar med sig av. Läs mer på www.probana.se

Den starka plattformen tillsammans med de konkreta redskapen och kompetenta undervisarna, har lett till att Probanas Mini – MBA har blivit erkänd som en internationell ledarskapsutbildning. Varje månad är det ledare som deltar på Probanas Mini-MBA i Köpenhamn, Århus, Ålborg, Odense, Nuuk, Thorshavn, Oslo, Stavanger, Bergen, Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsinki, Berlin, Hamburg, Frankfurt, London och Dubai. Genom att ta en Mini – MBA blir man därför som ledare delaktig i ett brett nätverk. Inte endast i Sverige, men internationellt. Läs mer på www.probana.se