PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/alltf%C3%B6r-m%C3%A5nga-chefer-%C3%A4r-inte-utbildade-f%C3%B6r-att-vara-ledare-22712

Alltför många chefer är inte utbildade för att vara ledare!

Pressmeddelande juni 23, 2016 Mini MBA Ledare Kompetenshöjning Probana Kompetent Inspiration Utbildning Utveckling Ledarskap

Duktiga ledare ökar motivationen och effektiviteten hos medarbetarna

Glad man ny logga

Samhället vi lever i idag utvecklas och växer ständigt. Detta innebär att alla verksamheter, stora som små, ökar i kapacitet och följden blir att det anställs nya medarbetare på alla nivåer. Efterfrågan på de med skarp och hög kompetens stiger och som en naturlig följd på detta blir att de också ställs större krav på de redan anställda. Chefer och ledare behöver därmed utbilda och utveckla sig i sina roller för att kunna nå nya höjder och förhöjda mål. Dessutom kommer medarbetarna arbeta under en mer kompetent ledning.

Ett bra ledarskap är inte bara avgörande för verksamhetens resultat, utan också för att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. Det blir en avgörande faktor för verksamhetens tillväxt och attraktionskraft som arbetsplats. Människan som individ dras till bra ledare som har möjlighet att motivera, utveckla och inspirera. Medan vi ofta söker oss bort ifrån dåliga ledare då de har en negativ effekt på både medarbetarna och verksamheten i helhet. Med andra ord är det essentiellt att verksamheter satsar på ett starkt, motiverande och bra ledarskap.

Att utveckla duktiga och kompetenta ledare, och därmed också av verksamheten självt, kräver kontinuerlig inspiration, kunskap och verktyg. Det levererar Probanas internationella Mini MBA, en eftertraktad ledarskapsutbildning för många ledare i den offentliga och privata verksamheten.

Läs mer på: www.probana.se

Ämnen


Mini MBA Ledare Kompetenshöjning Probana Kompetent Inspiration Utbildning Utveckling Ledarskap