PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/allt-fler-m%C3%A5r-psykiskt-d%C3%A5ligt-p%C3%A5-grund-av-jobbet-21739

Allt fler mår psykiskt dåligt på grund av jobbet!

Pressmeddelande oktober 7, 2015 Hållbart företagande Utvecklande ledarskap Medarbetaransvar Ansvarsfull ledare Företagsklimat Engagemang Hållbart ledarskap

En undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket visar inga glada siffror

Människor i rörelse

Allt fler mår psykiskt dåligt av jobbet enligt en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Undersökningen baseras på telefonintervjuer som gjorts med omkring 16 000 sysselsatta personer i åldern 16-64. Resultaten visar att stress och psykiska problem är det som ökar mest och att var fjärde person mår dåligt av jobbet. Detta motsvarar 24 procent och har ökat sedan 2012 då motsvarande siffra var 19,2 procent. Resultaten gäller både män och kvinnor men enligt rapporten har den psykiska ohälsan bland kvinnor ökat mest, från 10 procent till 15 procent.

Vi har möjlighet att påverka siffrorna genom att belysa problemet. Det är först och främst genom att uppmärksamma att det finns ett problem, som man kan göra något åt det. Genom att bland annat investera i sina ledare och chefer och låta de vidareutbilda sig, få tillgång till nya verktyg, teorier och kunskap, kan påverka arbetsmiljön.

Ledarna sitter med ett stort ansvar som nyckelpersoner eftersom de har möjligheten att påverka medarbetarnas arbetsförhållanden. Vi måste fokusera på att förebygga stress, istället för att åtgärda det när den redan uppstått. Genom att med jämna mellanrum uppdatera sina kunskaper, växer självinsikten och man har större möjlighet att bli en trygg och förtroendeingivande ledare som lyckas med att stödja och vägleda sitt team.

Vill du veta mer om Probana Business School och vår Mini MBA ledarskapsutbildning så kontakta oss per mail [email protected] eller besök vår hemsida, www.probana.se.

Ämnen


Hållbart företagande Utvecklande ledarskap Medarbetaransvar Ansvarsfull ledare Företagsklimat Engagemang Hållbart ledarskap