PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/advokatbranschen-anv%C3%A4nder-mini-mba-en-18479

Advokatbranschen använder Mini MBA ‘en

Pressmeddelande juli 24, 2014 Advokat Kunskap Utbildning Utveckling Ledarskap Ledar Mini MBA Probana Business School Yrke Ledarna

Den traditionella advokatrollen genomgår en kraftig förändring. Det beror bl.a. på ett stort generationsskifte i branschen, då mer än hälften av de yrkesverksamma advokaterna går i pension inom 10-15 år. Det skapar stora ledarskapsmässiga utmaningar i branschen.

Shutterstock 46799464 krisekommunikation

Advokatbranschen är känd för arbetsveckor på 80-100 timmar, samt ett bristfälligt fokus på mänskliga och ledarmässiga kompetenser, men just nu upplever branschen stora förändringar inom dessa områden.

Det beror bl.a. på ovanstående problematik som kulminerar i att många unga advokater inte söker arbete inom advokatbranschen. De unga advokaterna är inte längre nöjda med en hög lön. De vill också ha yrkesmässiga utmaningar där de kan utvecklas och få fart i karriären. Dessutom har det blivit nödvändigt att advokatbyråer i större utsträckning arbetar med produktutveckling och innovation. Det ställer höga krav på branschen och dess ledare.

Många advokatbyråer har därför börjat tänka ledarskap på ett helt nytt sätt. Ledarna lyssnar mer på deras anställda och försöker komma fram till vilka utmaningar och behov de stöter på i sin vardag. Fokusen på samarbete har ökat, vilket också är branschens primära arbetsmetod, eftersom det sällan endast är en person som innehar alla förmågor som krävs för att skapa en framgångsrik advokatfirma. Många stora advokatbyråer har även en administrerande direktör anställd som ofta inte har en juridisk bakgrund.

Hos PROBANA välkomnar vi utvecklingen i advokatbranschen och vill gärna hjälpa den ytterligare på vägen, så att branschen undgår chefer som inte har förmågan att motivera och engagera sina medarbetare, vilket ofta är fallet när de inte har tiden, intresset eller den kunskap som krävs. PROBANA har kunskap om de moderna ledarskapsprinciperna som kan tillmötesgå de ökande kraven i advokatbranschen.

Läs mer om Mini MBA ‘en på: http://probana.se /

Ämnen


Advokat Kunskap Utbildning Utveckling Ledarskap Ledar Mini MBA Probana Business School Yrke Ledarna