PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/%C3%B6kad-efterfr%C3%A5gan-f%C3%B6r-kompletterande-utbildning-genom-e-learning-16569

Ökad efterfrågan för kompletterande utbildning genom e-learning

Pressmeddelande augusti 26, 2013 Education

Finanskrisen har medfört en väsentlig ökning av efterfrågan för effektiva utbildnings-program och kompletterande utbildningar som utrustar ledare och anställda med kvalifikationen till att minska utgifter, både i privata- och offentliga verksamheter. Särskilt stora företag och lokala myndigheter har börjar investera mer i utbildning på alla nivåer, säger Danmarks mest kända utbildningsleverantör, PROBANA Business School. Företaget har nu lanserat sin populäraste e-learning-utbildning, Mini MBA:n, i Sverige.

Logo til pressemeddelelser

Affärslivet har ändrats och utvecklats oerhört snabbt och många universitet har haft svårt för att hänga med i denna fart.  I tillägg till detta har ledare visat brist på initiativ och de har blivit mindre flexibla med hänsyn till anpassningsförmåga för att följa med i de nya lednings- och arbets processerna, säger Peter Joenson, ägaren och VD:n för PROBANA. 

Erfarna affärsfolk är inte villiga att sitta i ett oinspirerande klassrum eller en föreläsningssal sena kvällar på en Handelshögskola efter en lång arbetsdag. Och vem kan anklaga dem för att de kräver att deras omgivning är på samma nivå som de är vana vid i deras dagliga arbetsliv? Trots allt så kan du inte förvänta att en erfaren företagsledare ska sitta i ett litet klassrum klockan 09:00 och lära sig om modernt ledarskap. “Detta är totala motsättningar, men också ovärdigt för företagsledaren”, säger Peter Joensen och fortsätter, “Samtidigt saknar många Handelshögskolor de motiverande alternativen, inspirationen och dynamiken som danska affärsfolk är vana vid i deras arbetsliv!”. 

Mer än 1500 företagsledare, avdelningschefer och HR-chefer har redan anmält sig till en av PROBANAs utbildningar denna höst. Detta är ett rekordstort tal som tydligt avslöjar intresset i vidare-utbildningar. Det är en tydlig trend för både unga och gamla företagsledare och HR-chefer att önska att förnya och uppdatera deras kunskap. Efterfrågan för användbara verktyg i förhållande till förändringhantering, sammanslagningar, situationsspecifikt ledarskap och rekrytering efterfrågas särskilt, säger utbildningsavdelningen på PROBANA Business School. “Vi har varit medvetna om det ökade intresset för våra e-learning-program länge och vi ser en tydlig trend för både de högsta cheferna och avdelningschefer att efterfråga mer kompletterande utbildningar och därmed ett kompetenslyft.” 

Mini MBA-utbildningen är baserad på e-learning vilket ger kursdeltagaren fullständig flexibilitet att studera när det passar han eller henne utan att familjen eller karriären måste bli lidande. Med andra ord kan deltagaren studera när han eller hon vill, från vilken plats som helst i världen så länge det finns internet-tillgång.

För ytterligare information se www.probana.se

Ämnen


Education