PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/%C3%B6ka-motivationen-genom-att-satsa-p%C3%A5-kompetensutveckling-22842

Öka motivationen genom att satsa på kompetensutveckling!

Pressmeddelande augusti 15, 2016 Probana Vidareutbildning CBA Kompetensutveckling Utbildning Motivation Utveckling Ledarskap Positiv Mini MBA Ledarskapsutbildning

Motivation är centralt för de flesta av oss, både privat och på arbetet, men ofta behöver vi någon form av motivationshöjare på arbetsplatsen. Det kan vara allt från en klapp på axeln eller ett utmanande mål till utbildningar och kurser. Något som har visat sig bland anställda och människor som letar anställning är att kompetensutveckling värderas högt på arbetsplatser, eftersom det indikerar på att företaget vill sina anställda väl genom motivation och utveckling – vilket i sin tur ger en känsla av att vara på väg någonstans.

Mailpic 3

Det finns ingen entydig definition av "motivation", men ordet härstammar från det latinska ordet "movere" och betyder att flytta eller röra sig. Motivation är alltså en rörelse och handlar om att flytta något eller någon i en viss riktning.

Genom motivation blir vi mer effektiva och positiva, vilket också inkluderar våra arbetsuppgifter. Motivation blir på så sätt något som gynnar både dig själv och verksamheten du arbetar för. En win-win-situation. Dock kan det många gånger vara svårt att hitta motivationen på sin arbetsplats, så nedan följer tre tips på hur du kan sporra både dig själv och dina medarbetare:

  1. Sätt upp långsiktiga, realistiska och stimulerande mål att arbeta mot. Arbetsuppgifterna kommer på så sätt kännas mer givande och spännande att ta sig an.
  2. Vem vill inte bli uppskattad och berömd för sitt arbete? Se dina medarbetares prestationer och beröm dem snarare än att leta efter fel och misstag. Sätt upp ett mål att hela organisationen ska gå hem nöjda, glada och stolta.
  3. Kommunikation har en central roll i alla organisationer. Var lojal mot dina medarbetare och använd dig av en öppen, tydlig och rak kommunikation och du kommer öka motivationen bland dina medarbetare.

Utöver de listade elementen ovan kan det vara bra att satsa på kompetensutveckling bland sina medarbetare, eftersom det är motivation på ett långsiktigt plan. Fler och fler företag i dagens samhälle har förstått värdet av att vidareutbilda sina anställda. Det har varit en stor förändring huruvida vi prioriterar kompetensutveckling då vi idag anser det vara en betydande faktor att företag faktiskt erbjuder kompetensutveckling – och med en ledarskapsutbildning ger du både dig själv och dina medarbetare chansen att utveckla er kompetens. 

Ämnen


Probana Vidareutbildning CBA Kompetensutveckling Utbildning Motivation Utveckling Ledarskap Positiv Mini MBA Ledarskapsutbildning