PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/%C3%B6ka-din-f%C3%B6rm%C3%A5ga-att-leda-din-personal-19568

Öka din förmåga att leda din personal

Pressmeddelande januari 7, 2015 Probana Chefer Sverige Göteborg Teambuilding Strategi Stockholm HR Management Ledare Personalutveckling Malmö Anställda

Kunskap om personalledning och psykologi

Linkedin sverige 620x400

Probanas Business School's Mini MBA är ett enkelt och flexeibelt sätt att vidareutbilda dig som ledare. Utbildningen är baserad på E-learning och kombineras med sex frivilliga kursdagar efter varje genomförd modul. lKursdagarna föregår både i Stockholm, Göteborg och Malmö och i samarbete med bl.a. Handelshögskolan, Sveriges universitet och landets största verksamheter samt kända ansikten från det svenska näringslivet. Första modulen startar nu i Januari och du har fortfarande chansen att starta denna månaden.

Den första modulen ger dig ingående teoretisk och praktisk kunskap om personalledning, psykologi, kommunikation och kompetensutveckling. Denna modul utvecklar din förmåga att leda din personal.

Modul 1 innehåller följande delar:
• Personalpolicy, HR & personalplanering
• Kompetensutveckling och -hantering
• Kompetensutveckling av anställda och chefer
• Motivation och arbetspsykologi
• Personalutveckling & HRD
• Medarbetarnas beteendemönster
• Konflikter och konflikthantering
• Organisation
• Samarbete och motivation
• Medling och konfliktlösningsverktyg
• Utvecklingssamtal
• Genomförandet av en strukturerad intervju
• Aktivt lyssnande, språk och kroppsspråk
• Intervjutekniker
• Positiv psykologi
• Grupprocesser, teambuilding och kommunikation
• Ledarskap, kultur och förhandling

Anmäl dig nu till utbildning och få ett bra pris på de eftertraktade platserna år 2015 - skriv 'ProbanaPress' vid anmälan på vår hemsida och få utbildningen till 25.000 SEK (ex. moms). Utbildningen är till för dig som önskar en större kunskap inom ledarskapsområdena och ökad insikt i företagsutveckling. Anmäl dig online på Probana Business School hemsida på www.probana.se och välj kursstartdatum och den stad som passar dig.

Med vänliga hälsningar / Yours sincerely

PROBANA Business School
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Telefon direkt: +46 (0)8 50 25 66 76
Telefon växel: +45 45 76 58 58
Fax: +45 45 76 71 71

Följ PROBANA på Twitter - se https://twitter.com/PROBANASweden
Följ PROBANA på Facebook - se https://www.facebook.com/ProbanaSweden
Följ PROBANA på LinkedIn - se https://www.linkedin.com/company/probana-business-school
Följ PROBANA på Google+ - se https://plus.google.com/+probana/posts

Ämnen


Probana Chefer Sverige Göteborg Teambuilding Strategi Stockholm HR Management Ledare Personalutveckling Malmö Anställda