PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/wordpic6-31363

Wordpic6

Bild

Wordpic6

Wordpic6
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 0,08 MB
Dimension: 200 x 640

Pressmeddelanden


Arbeta proaktivt och vänd en krissituation till framgång

Pressmeddelande januari 25, 2017
Wordpic6 Som ledare bär du ett stort ansvar över verksamheten du verkar i. Du ska bland annat se till att resultat skapas, se till dina medarbetares bästa samt bidra med kunskap och råd. Detta är något som alltid råder men vid en krissituation förstärks det här ansvaret och du kan komma att ställas inför svåra konflikter och utmaningar.

Ledare utbildar sig i psykologi

Pressmeddelande januari 4, 2017
Wordpic6 Personliga egenskaper som exempelvis empati, integritet, trovärdighet och förtroende är alla egenskaper som är ovärderliga, speciellt med personal- och ledaransvar. Organisationer är ingenting i sig själva, utan existerar endast genom arbetskraften från människorna som befinner sig i den. Därför är förmågan att kommunicera, samarbeta, sympatisera och vara ödmjuk avgörande för att kunna uppnå ett hållbart ledarskap på längre sikt.

Bra ledarskap genererar nöjda medarbetare

Pressmeddelande juli 7, 2016
Wordpic6 Vi kan i dagens samhälle se att det existerar många olika slags ledare samt ledarskapsstilar. De flesta av oss har någon gång upplevt ledare som varit fantastiska på ett eller annat sätt, men minst lika många har förmodligen också fått erfara dåliga ledare – något vi gärna hade kunnat vara utan.