PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/visuel-tableau-blanc-flipover-se-14798

Visuel TABLEAU BLANC FlipOver SE

Bild

Visuel TABLEAU BLANC FlipOver SE, 3. … och visas för alla med hjälp av t.ex. en projektor. Efter mötet sparas mötesanteckningarna som Pdf och ...

Visuel TABLEAU BLANC FlipOver SE
3. … och visas för alla med hjälp av t.ex. en projektor. Efter mötet sparas mötesanteckningarna som Pdf och mailas till deltagarna.
Hämta

Typ: .jpg
Storlek: 0,69 MB
Dimension: 473 x 590

Pressmeddelanden


Trådlös plug & play-flipover

Pressmeddelande april 23, 2009
Blok FlipOver SE Oxford Papershow. Det interaktiva mötes-setet och den första i sitt slag, som ersätter flipover och whiteboard