PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/files/surf-exit-pressmeddelande-sverige-38068

Surf Exit pressmeddelande Sverige

Dokument

Surf Exit pressmeddelande Sverige

Surf Exit pressmeddelande Sverige
Hämta

Typ: .docx
Storlek: 0,17 MB

Pressmeddelanden


SURF EXIT – ett nytt vattenlås för golvbrunnar

Pressmeddelande januari 6, 2021
Surf Exit vattenlås vinylavlopp Surf Exit – ny patenterad uppfinning löser med hjälp av ett lodrätt delat mellanled problemet med hår som fastnar i vattenlåset